ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މުފްތީ މެންކް

ހުކުރު ދުވަހުގެ ޚުތުބާ ދެއްވަނީ މުފްތީ މެންކް، މައުޟޫއަކީ ހަލާލު ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުން

  • ފުރަތަމަ ދަރުސް އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:15 ގައި ކާރނިވަލް ސްޓޭޖްގައި
  • އައްޑޫސިޓީގައި ދަރުސް ދެއްވުމަށް ފަހު މުފްތީ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހދ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް
  • މި ހަރަކާތްތަކަށް ވީހާވެސް ގިނަ އާންމުން އައުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 12:22 13,595

ޒިމްބާބްވޭގެ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް - ގޫގުލް

ޖެނުއަރީ 17 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ދެއްވާނީ ޒިމްބާބްވޭގެ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުދެއްވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ވަނީ މުފްތީގެ ދަތުރުފުޅުގައި ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު މުފްތީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މުފްތީގެ ފުރަތަމަ ދަރުސް އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައި ކާރނިވަލް ސްޓޭޖްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ދަރުހުގެ މައުޟޫއަކީ "ރިލިޖަސް ރިހެބިލިޓޭޝަން" އާއި އޭގެ މުހިއްމުކަމެވެ.

އޭގެއިތުރުން، 15 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ނޫރާނީ ސުކޫލުގައިވެސް ދަރުހެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ދަރުސް އަމާޒުކުރާނީ މުސްލިމުން އިސްލާމް ދީނާއި ދުރުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދަރުސް ދެއްވުމަށްފަހު މުފްތީ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހދ ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ. އެގޮތުން މި ދަރުސް އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 20:15 ގައި ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ. އަދި މި ދަރުހުގެ މައުޟޫއަކީ އިސްލާމް ދީން މާނަ ކުރެވޭ ތަފާތު ގޮތްގޮތާއި އެކަމުގެ ތަފްސީލުތަކެވެ. އޭގެއިތުރުން، ޚާއްސަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން 17 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މުފްތީ ދެއްވާނެއެވެ. އެގޮތުން މި ޚުތުބާގެ މައުޟޫއަކީ ހަލާލު ގޮތުގައި މުދާ ހޯދުމާއި އާމްދަނީ ހޯދުމެވެ. އަދި އެ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައިވެސް ހުކުރު ޚުތުބާ އަމާޒުކޮށްފައިވާނީ އެ މައުޟޫއަށްކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން، ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 08:30 އިން 10:00 އަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތް ޑިސްކަޝަން ފޯރަމާއި، 18 ޖެނުއަރީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ފޯރަމްވެސް އޮންނާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި ހަރަކާތްތަކަށް ވީހާވެސް ގިނަ އާންމުންނާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޒުވާނުން ބައިވެރިވުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް