ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް

ކޮސްގިނަ މިސްޓޭކް، ޕްރޮޑިއުސަރ ޝަފީގް ގަނެފި

  • ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ
  • ފިލްމަކީ ވީ މީޑިއާގެ ފިލްމެއް
  • މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ އދ. ފެންފުށީގައި

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 08:34 | 1,774

ކޮސްގިނަ މިސްޓޭކްގެ މަންޒަރެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ވީމީޑިއާގެ ދެވަނަ ފީޗަރ ފިލްމު "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ޕްރޮޑިއުސަރ އިސްމާއިލް ޝަފީގް ގަނެފިއެވެ.

ޝަފީގް ބުނީ، އެ ފިލްމުގެ ސްޓްރީމިން ފިޔަވާ ހުރިހާ ރައިޓްސް އެއް ގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ފިލްމު އަދި ރިލީޒް ކޮށްފައިނުވާއިރު، މީގެކުރިން މި ހިނގާ މަހުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ފިލްމު އެޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ޝަފީގް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ފިލްމަކީ ޝަފީގް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ޔޫސުފް ޝަފީއު ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެކެވެ.

އެ ފިލްމަކީ އދ. ފެންފުށީގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވާ ހެއްވާ މަޖާ މަންޒަރުތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އެއް މީގެ ކުރިން ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު އެ ޓީޒަރ އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ލަވަތަކުގެ މަންޒަރުތަކާއެކު އެ ޓީޒަރ އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އެ ފިލްމުގައި ހިމެނެނީ ހުސް ކޮޕީ ރާގުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ގިނަ ތަރިން ހިމަނައިގެން އުފައްދާ އެ ފިލްމުގެ މައި ރޯލުތަކުން 14 ތަރިން ފެންނާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހާމިދު އަލީ، އަހްމަދު އީސާ، އިރްފާނާ އިބްރާހީމް، މަރިޔަމް އައްޒަ، ނުޒުހަތު ޝުއައިބް، އަހުމަދު ނިމާލް، އަލީ އާޒިމް، އިބްރާހިމް ޝާފިއު، ގުލިސްތާން މުހައްމަދު، އަލީ ސީޒަން، އަހުމަދު ސައީދު، އައިޝަތު ލަހުފާ، މުހައްމަދު ނަވާލް އަދި ޔޫއްޕެ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.