އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - އޮސްޓްރޭލިއާ އަލިފާންގަނޑު

އޮސްޓްރޭލިއާ އަލިފާންގަނޑު: ގޯސްތަކެއް ހެދުނުކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު އިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންފި

  • އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް އެދެވޭވަރުގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށްބުނެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވޭ
  • ރޯވި ސަރަހައްދުތައް ބަލާލަން ބޮޑުވަޒީރު މޮރިސަން ވަޑައިގަތުމުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފައިވޭ
  • މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް!

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 12 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 11:11 4,018

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި ގޯސްތަކެއް ހެދުނުކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން އިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑުތަކާއި ގުޅިގެން، މިހާތަނަށް އައިއިރު 28 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި، އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ނެތިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި މިހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން މަރުވި ޖަނަވާރުތަކުގެ އަދި ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

ފާއިތުވި މަހުގެ ތެރޭގައި ރޯވި ސަރަހައްދުތަކަށް ބޮޑުވަޒީރު މޮރިސަން ކުރެއްވި ޒިޔާރަތްތަކުގައި، އެސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ވަނީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ނުރުހުންފާޅުކޮށްފައެވެ. ވޯޓު ހޯދަން އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކާއި ގުޅިގެން، އޮސްޓްރޭލިއަން ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން (އޭބީސީ) އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މޮރިސަން ވަނީ، މިމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްވުރެ ގާތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބިކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަލިފާންގަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރީ ރަނގަޅައްތޯ ބެލުމަށް ރޯޔަލް ކޮމިޝަން ރިވިއުއަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށްވެސް މޮރިސަން ވިދާޅުވިއެވެ. މިޒާތުގެ ކޮމިޝަންތަކަކީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި އުފައްދާ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ކޮމިޝަންތަކެކެވެ.

އަލިފާންގަނޑުތައް ރޯވުމާއި ގުޅިގެން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާޑުކިޔާފައެވެ. މިހާދިސާތައް ދިމާވާން މެދުވެރިވީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެންތޯ ކަނޑައެޅުމަށް ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް