ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - މީރާ

މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ޑޮލަރު ޢާމްދަނީ އިތުރު ވެއްޖެ

  • މިދިޔަ އަހަރު މީރާއަށް ލިބިފައިވަނީ 653 މިލިއަން ޑޮލަރު
  • ޓެކްސް ރެވެނިޔުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 465 މިލިއަން ޑޮލަރު
  • ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން ޑޮލަރު ލިބިފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީއެސްޓީން

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 23:00 1,619

މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ޑޮލަރު އާމްދަނީ ވަނީ އިތުރުވެފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ޑޮލަރު ޢާމްދަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު، އިތުރުވެފައިވާކަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ(މީރާ)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

މީރާއިން ނެރެފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، މިދިޔަ އަހަރު މީރާއަށް ލިބިފައިވަނީ 653 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އޭގެ ކުރީ އަހަރު ކަމަށްވާ 2018 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 623 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. މިއީ 29.9 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

ޓެކްސް ރެވެނިޔއުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 465 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އޭގެ ކުރީ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 440 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އަދި ޓެކްސް ނޫން ގޮތުގައި ފީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 187 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 182 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން ޑޮލަރު ލިބިފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީއެސްޓީން ނެވެ. އެއީ 319 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. ދެވަނަ އަށް މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ޑޮލަރު ލިބިފައިވަނީ ގްރީން ޓެކްސް އިންނެވެ. އެއީ 55 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެއަށްފަހު މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ޑޮލަރު ވަދެފައިވަނީ އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާރޖުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެއީ 47 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޓެކްސް ނޫންގޮތަށް އެންމެ ގިނައިން ޑޮލަރު ވަދެފައިވަނީ ޓޫރިޒަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުންނެވެ. އެއީ 107 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެއަށްފަހު އެންމެ ގިނައިން ޑޮލަރު ވަދެފައިވަނީ އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފީ ގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެއީ 47 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް