އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ސްރީލަންކާ އިންތިޚާބު

ލަންކާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ކުރީގެ ރައީސް ސިރިސޭނާ

  • ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާ ސަރުކާރަށް އޭނާގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮންނާނެކަމަށް
  • އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަށް، ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް
  • އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި، ބޭނުންކުރާނެ ލޯގޯއާއި މެނިސްފެސްޓޯ ތައްޔާރުކުރުމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 23:53 | 2,412

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ - ކޮލަންބޯ ގެޒެޓު

ސްރީލަންކާގެ އަންނަ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަށް ފުރިހަމަ ސަޕޯޓްދެއްވާނެކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ސްރީލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީގެ ލީޑަރު މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ އުތުރު ކަލުތަރާގެ ސުގާތަ ވިދިޔަލާޔާގައި ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާ ސަރުކާރަށް އޭނާގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮންނާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަށް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި ހޯދައިދޭން އޭނާގެ ޕާޓީން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

ސިރިސޭނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި، އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ސްރީލަންކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސައަށް ތާއީދުކުރެއްވީ، ސްރީލަންކާއަށް އާ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށެވެ. އަދި އެބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ސަރުކާރުން ގެންނަމުންދާކަން ސިރިސޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕުޑުޖަނަ ޕެރަމުނަ ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރުމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަސާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމަށް ދެޕާޓީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތްތަކެއް މި މަޝްވަރާތެރެއިން ނިންމަވާނެކަމަށް ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެތެރޭގައި، އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި، ބޭނުންކުރާނެ ލޯގޯއާއި މެނިސްފެސްޓޯ ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށް ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.