ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ޔޫކްރެއިންގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުން

ޔޫކްރެއިންގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުނީ މިސައިލް ހަމަލާއެއް އެރުމުން: ހަސަން ރޫހާނީ

  • ފްލައިޓް ވެއްޓުނީ އޮޅުމަކުން ފޮނުވާލެވުނު މިސައިލެއް ފްލައިޓަށް އަރައިގެން
  • ރޫހާނީ ވަނީ މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މައާފަށްއެދިވަޑައިގެންފައި

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:04 | 7,727

ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ސަރަހައްދުގައި އިމަރޖެންސީ ސަރވިސަސްއިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޯބްސް މަޖައްލާ

ތެހެރާނަށް ވެއްޓުނު ފްލައިޓް ވެއްޓުނީ، އިރާނުން ފޮނުވާލި މިސައިލެއް އަރިގެންކަން އިރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި، ރޫހާނި ވިދާޅުވީ ފްލައިޓަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދިނީ "ދުޝްމަނުން" ގެ އެއަރކްރާފްޓެއް ކަމަށް އަސްކަރިއްޔާއަށް ހީކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

އިރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މި އަމަލާ ގުޅިގެން، ރައީސް ރޫހާނީ ވަނީ މައާފަށްއެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ އިތުރު ތަހިގީގުތައް ކުރިޔަށްދާ ކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް ރޫހާނީ ވަނީ އަރުވާފައެވެ. މިއީ "މައާފުނުކުރެވޭނެ" ވަރުގެ ކުށެއް ކަމަށްވެސް ރޫހާނީ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިރާންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިކަމާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އޮޅުމަކުން ހަމަލާ ދެވުނީ އެމެރިކާއާއެކު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުން އަސްކަރިއްޔާވެސް ކުއްލި ހާލަތުގައި އޮތުމުން ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ފްލައިޓް އަސްކަރީ ސަރަހައްދެއްގެ މަތިން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް އިރާންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ޖެނެރަލް ސްޓާފް މައުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މިކަހަލަ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ނިޒާމްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއީ އޮޅުމަކުން ދެވުނު ހަމަލާއެއް ކަމަށް އިރާނުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ، ފްލައިޓް ވެއްޓުނީ މިސައިލް ހަމަލާއެއް އެރުމުން ނޫންކަމަށް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އިރާނުން ބުނުމަށް ފަހުގައެވެ. ފްލައިޓް ވެއްޓުނީ އިރާނުގެ މިސައިލް ހަމަލާއަކުން ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށް އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާއިންވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިސައިލް އެރުމާއި ގުޅިގެން ވެއްޓުނު ފްލައިޓް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ އިރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނުން، ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކީވްއަށް ދަތުރުކުރުމަށެވެ. ކްރޫންނާއި ފަސިންޖަރުން ހިމެނޭގޮތަށް 176 މީހަކާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ފްލައިޓްގައި ތިބި އެންމެން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިރާނުގެ 87 މީހަކާއި، ކެނެޑާގެ 57 މީހަކާއި ޔޫކްރެއިންގެ 11 މީހަކު ހިމެނެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.