ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:17
އުރީދޫއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އުރީދޫއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ޓްވިޓަރ
އުރީދޫ
ސްޕޫލްގެ ޚިދުމަތް އުރީދޫ އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި
 
ސްޕޫލް އަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމަށް 3 ޕެކޭޖެއް އުރީދޫއިން ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފަ

އުރީދޫއިން މަގްބޫލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮންޓެންޓް ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ސްޕޫލްގެ ޕްރީމިއަމް ވަރޝަން ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

 

އުރީދޫއިން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކުންފުނީގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ނޫރާ އިބްރާހިމް ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް 10،000 ގަޑިއިރުގެ ބޮލީވުޑް ފިލްމް ބަލާލެވޭ އިރު، އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމްތަކުން ފެށިގެންގޮސް އެންމެ ކުރީގެ ފިލްމުތައްވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. 

 

ސްޕޫލްގެ ވެބްސައިޓް އަދި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް، އެ ޕްލެޓްފޯމުން ފޯރުކޮށްދޭ ގިނަގުނަ ފިލްމުތައް ކޮންމެ ސްމާޓް ޑިވައިސް އެއްގައިވެސް ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް ނޫރާ ވިދާޅުވި އެެވެ. 

 

ސްޕޫލް އަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމަށް ފަސޭހަ 3 ޕެކޭޖެއް އުރީދޫއިން ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

 

 

ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވުމަށް

މުއްދަތު

އަގު

ޕެކޭޖް

“GO” ޖައްސަވާފަ 4545 އަށް މެސެޖް ކުރައްވާ.

ނުވަތަ ore.do/spuul އަށް ޒިޔާތަތްކޮށްލެއްވުމަށްފަހު ބޭނުންފުޅުވާ ޕެކޭޖެއް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ

1 ދުވަސް

3 ރުފިޔާ

ސްޕޫލް މޫވީޒް 3

10 ދުވަސް

25 ރުފިޔާ

ސްޕޫލް މޫވީޒް 25

1 މަސް

75 ރުފިޔާ

ސްޕޫލް މޫވީޒް 75

 

3 މަސް

180 ރުފިޔާ

ސްޕޫލް މޫވީޒް 180

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް