ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
2019 ވަނަ އަހަރު

2019: ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތް ތަކުން އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު

  • މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ 13 ރަން މެޑައްޔެއް ނަގައިފަ
  • މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 10 ރިހި މެޑަލް ހޯދި
  • ލޯ މެޑައްޔާއެކު ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހޯދި އެންމެ ގިނަ މެޑައްޔަކީ ލޯ މެޑަލް

ކ. މާލެ | 31 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 00:31 | 2,393

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

2019 ވަނަ އަހަރަކީ މިއިން ޒަމާނެއްގައިވެސް ނުހޯދާ މިންވަރަށް އެކި ކުޅިވަރުތަކުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގަ ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާ އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން ނިމި މިދާ 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ބައިވެރިވި ކުޅިވަރުތަކުން 46 މެޑަލް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ 13 ރަން މެޑެއްޔާއި، 10 ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. ވާދަކުރި މުބާރާތްތަކުން އެންމެ ގިނައިން ހޯދާފައިވަނީ ލޯ މެޑެއްޔެވެ. ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި އެކި ކުޅުވަރުތަކުންވަނީ 23 ލޯ މެޑެލް ހޯދާފައެވެ.

ފުޓުބޯޅަ:-

ަސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ތެރެއިން

2019 ވަނަ އަހަރަކީ ފިރިހެން ފުޓުބޯޅަ އަށް ނާކާމިޔާބީ އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކޮށް ގުރޫޕު ސްޓޭޖުން ކެޓިއިރު، ޑިސެންބަރު މަހު އޮތް އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ރަން މެޑައްޔަށް ޓާގެޓް ކޮށްގެން ދިޔަ ޓީމުން މުބާރާތް ނިންމާލަންޖެހުނީ އެއްވެސް މެޗަކުން މޮޅު ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ސާފް އަންޑަރ 18 ޗެމްޕިއަންޝިޕް އިން ޤައުމީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޓީމު ވަނީ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރަކީ އަންހެން ފުޓުބޯޅައަށް ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ޤައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޑައްޔެއް ހޯދާފައެވެ. ނޭޕާލުގައި ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ލޯ މެޑަލް ރާއްޖެއިން ހޯދީ ނޭޕާލް ބަލިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ޤައުމީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރަކީ ފުޓުބޯޅަ ކުލަބުތަކަށް ވެސް ނާކާމިޔާބީ އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އަހަރެކޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން މާޒިޔާ އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ ނަގާފަ ދެން ހުރި ކުލަބުތައް އިނދަ ޖެހިފައިވާއިރު، އެންމެ ބޮޑު ދެ ކުލަބު ކަމަށްވާ ނިއުރޭޑިއަންޓާއި، ވިކްޓްރީ ސްޕޯރްޓްސް ކުލަބު މިވަނީ ސަސްޕެންޝަނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އަދި ވެލެންސިޔާ ރެލިގޭޓް ވެފައިވާއިރު ކުލަބުތަކުގެ ކުރިމަގާ މެދު މިވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

ބާސްކެޓް ބޯޅަ:-

ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމް

ޤައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމަށް މިއަހަރަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. އަންހެން ބާސްކެޓް ޓީމުން މިއަހަރު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތެއްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައެވެ. ސެމީ ފައިނަލުން ބަލިވި ކަމުގައި ވިޔަސް އަންހެން ބާސްކެޓް ޓީމުން ވަނީ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެނުންގެ ބާސްކެޓްގެ ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި ބޫޓާން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދައި ތާރީޚޫން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

ޓޭބަލް ޓެނިސް:-

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގެ ތެރެއިން

ޓޭބަލް ޓެނިސް އިން މި އަހަރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހަތަރު މުބާރާތެއްގަ ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، މިއަހަރަކީ ޓޭބަލް ޓެނިސް އަށް އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރޭ ބުނުމަކުން ހަމަގައިމުވެސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެގޮތުން ޓޭބަލް ޓެނިސް އިން މިއަހަރު ޖުމުލަ ހަތަރު ރަން މެޑައްޔާއި، ދެ ރިހި މެޑަލްގެ އިތުރުން އެއް ލޯ މެޑަލް ހޯދިއެވެ.

ވޮލީ ބޯޅަ:-

ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ތެރެއިން

ވޮލީ ބޯޅައިން މިއަހަރު މެޑައްޔެއް ހޯދި ކަމުގައިވިޔަސް މިއަރަކީ ރާއްޖޭގެ ދެ ނަންބަރު ކުޅިވަރު ކަމަށްވާ ވޮލީ ބޯޅައަށް ބަނަ އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން ވޮލީ ބޯޅައިގެ ކުރިމަގު ސިފަ ކުރާއިރު، ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަން އޮތީ ސުވާލު މާކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަޠީފު (ލަތީބެ) މަޤާމުން ދުރު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެފްއައިވީބީން ބުނީ ލަތީބެ ވަކިކުރީ ޤާނޫނާ ޚީލާފަށް ކަމަށެވެ.

ވޮލީ ބޯޅައިން މިއަހަރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތިން މުބާރާތެއްގަ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ރިހި މެޑަލް ވަނީ ހޯދައިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބީޗު ވޮލީ ޓީމު ވަނީ ޓީމް އިވެންޓުން ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

ބޮޑީ ބިލްޑިންގ:-

ބޮޑީ ބިލްޑިންގ އަށް މިއަހަރު ވެގެންދިޔައީ ކާމިޔާބު އަހަރަކަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑީ ބިލްޑަރުން ވާދަކުރި މުބާރާތް ތަކުން ބޮޑީ ބިލްޑަރުން ވަނީ ތިން ރަން މެޑެއްޔާއި، ފަސް ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

ބޮޑީ ބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މިއަހަރު މުޅިން އަލަށް ޤައުމީ ބޮޑީ ބިލްޑިންގ ޓީމަށް ބިދޭސީ ކޯޗަކު ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ބެޑްމިންޓަން:-

މިއަހަރަކީ ބެޑްމިންޓަނަށް ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން ބެޑްމިންޓަނުން ވަނީ މިއަހަރު ޖުމުލަ ތިން ރަން މެޑައްޔާއި، ރިހި އެއް މެޑައްޔާއި ހަ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ބެޑްމިންޓަނުން ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަނީ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް:-

މިއަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު މިހާރު އޮތް ހިސާބު އެނގިގެންދިޔަ ގޭމްސްއެކެވެ. މި ގޭމްސްއަށް ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް ދިޔައީ 15 މެޑައްޔަށް ޓާގެޓްކޮށްގެންނެވެ. ދިވެހި ކޮންޓިޖެންޓް މި މުބާރާތް ނިންމާލުމަށްފަހު އެނބުރި ޤައުމަށް އައީ ކަނޑައެޅި ޓާރގެޓަށް ޙާޞިލުކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގައި ދިވެހި ކޮންޓިޖެންޓުން ވަނީ ހަތަރު ރަން މެޑައްޔާއި، ހަތަރު ރިހި މެޑަލްގެ، އިތުރުން ހަތް ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މި އަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދީ ޓީޓީ ގެ އިތުރުން ބެޑްމިންޓަނުންނެވެ.

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް

ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ދިވެހި އެތްލީޓު

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަކީ ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ގޭމްސްއެކެވެ. ފެންވަރުގެ ގޮތުން އެތަށް ގުނައެއް ވަރުގަދަ މި ގޭމްސްގައި ދިވެހި އެުލީޓުން ވަނީ ފަސް މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް މި ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބުވެސްމެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ 35 އަހަރުގެ ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑައްޔެއް ހޯދާފައެވެ. މި މެޑަލް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނީ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ އަދި މިވަގުތު ސައުތު އޭޝިއާގަ ހުރި އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު (ސާއިދު ކަޅޭ) އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.