ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އެމްޑީއެން

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި އެމްޑީއެން އުވާލައިފި

  • އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ނިންމެވީ ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް އެންޖީއޯސް
  • އެ ޖަމިއްޔާގެ މުދަލާއި ދަރަނީގެ މައްސަލަތައް ހަލާސްކުރަން ދިން 45 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކަމެއް ހުށައަޅާފައެއް ނުވޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 19 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 14:51 4,596

އެމްޑީއެން - ފޭސްބުކް

އިސްލަމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއިމެދު ސުވާލު އުފައްދާ، ކީރިތި ރަސޫލާ ކުޑައިމީސްކޮށް ހެދި މޯލްޑިވިއަން ޑިމްކޮރެސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އުވާލައިފިއެވެ.

އެމްޑީއެން އުވާލިކަން އިއުލާން ކުރަމުން ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ނެެެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ 45 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ ޖަމްއިއްޔާ އަށް ދީފައިވާ 45 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އަންގާފައި ނުވާތީ އެ ޖަމްއިއްޔާ އުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާ އެއް ކަމަށްވާ އެމްޑީއެނުން ދީނަށް ފުރުއްސާރަކޮށްފައިވަނީ ''ޕްރީލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސްގެ'' ނަމުގައި އެ ޖަމްއިއްޔާ އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގަ އެވެ.

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ނެރެފައިވާ އެ ރިޕޯޓް މި އަހަރު ތެރޭގައި ފެންމަތިވުމުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އަޑު އުފުލައި ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އެއާއި އެކު ސަރުކާރު ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓުމުން އިސްލާމިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ، އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރީ ސަރުކާރުގައި ހުށައަޅަފާއިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓް ހެދުމުގައި ޝަމިލްވި ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދުގެ އިތުރުން ރައީސް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާމުން ގެންދަވާ ނޫޝިން ވަހީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނެވެ. އެކަމަކު ހަމީދު ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅަކަށް އެ ޖަމްއިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ރިޕޯޓް އުފެއްދުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ކަަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން ނޫޝިން ވަނީ އެ ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން އިއުލާން ކުރައްވައި، ރިޕޯޓް ހެދުމުގައި އޭނާގެ ދައުރެއް ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ދިޔައިރު ރިޕޯޓް ލިޔުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ޝަހިންދާ އިސްމާއިލްއާ ޑރ. އަޒްރާ ނަސީމް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަން ޗިޓް ފޮނުވިއެވެ. އެ ދެ މީހުންވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭތީ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓް ލިޔުމުގައި އެ ދެމީހުންގެ އިތުރުން އިތުރު ދެ މީހަކު ބައިވެރިވިއެވެ. އެ ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ ބޮޑުވުމުން އެ ޖަމްއިއްޔާއިން އިން ވަނީ އެކަމަށް މާފަށް އެދި އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު އެ ރިޕޯޓު ހެދުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވުންވާ ކަމަށްވެސް ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް