ހޮނިހިރު 31 އޮކްޓޯބަރ 2020
14 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
މިއަވަތި

"ވިއަވަތި ރާއްޖެ"ގެ ފުރަތަަމަ ދުވަސް ނިންމާލައިފި

  • މި މަހާސިންތާ ބާއްވަނީ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި
  • މިމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
  • މި މަހާސިންތާގައި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ވަނީ ތަސްދީގު ކުރައްވާފަ

ކ. މާލެ | 15 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 18:49 | 4,602

ވިއަވަތި ރާއްޖެ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

"ވިއަވަތި ރާއްޖެ"ގެ ނަމުގައި ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުން ބައިވެރިވާ މަހާސިންތާގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ދެ ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މި މަހާސިންތާ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބާއްވާއިރު މިމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަތަކުގެ ރައީސުންގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މޭޔަރުން ވަނީ މި މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި މަހާސިންތާގައި ރައީސް ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދޭން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙުތައް ތަޞްދީޤު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތަޞްދީޤު ކުރެއްވި ގަލަންކޮޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ހަދިޔާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި މަހާސިންތާގައި މިއަދު ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުންގެ އެކި އެކި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ޕެނަލްއެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. މި ޕެނަލްގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް ޞާލިޙާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ، ޑރ. މުޞްޠަފާ ލުޠުފީގެ އިތުރުން އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓު، މުޙައްމަދު ޝިހާބެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.