ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އީސީން އިންޑިއާއެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ސިއްރު އެއްޗެއް ނޫން: އިލެކްޝަންސް

  • އެ އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ވަނީ ހިމަނާފައި
  • ފުރަތަމަ ކަމަކީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން
  • ދެވަނަ ކަމަކީ، އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާދެމެދު ގުޅުން ގާއިމުކޮށް، މައުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ދެކޮމިޝަނުގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރުން

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 15 ޑިސެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 12:04 2,998

ހުކުރު ދުވަހު ދެ ގައުމުގެ އީސީ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ހާރިޖީ ވުޒާރާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިންޑިއާއެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ސިއްރު އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަކްރަމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ސަރުކާރު އަޑީގައި އޮވެގެން ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންޑިއާ އާއިއެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކާ ހިއްސާ ކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ގޮވާލެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަކްރަމް ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންޑީއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައުލޫމާތު ޓްވީޓާގައި ހިއްސާކުރައްވާފަ އެވެ. އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އެ އެއްވަސްވުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސްޓާފުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި، އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިމޮކްރަސީ އެންޑް އިލެކްޝަން މެނޭޖްމެންޓް (އައިއައިއައިޑީއެމް) އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކަށް އެއެއްބަސްވުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އިންތިހާބުތަކުގެ ތަޖުރިބާއާއި މައުލޫމާތު ދެ ކޮމިޝަނުގެ ދެމެދުގައި ހިއްސާ ކުރުުން ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންތިހާބާ ގުޅެކަންކަމުގެ ހާމަކަން އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން އިންތިހާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ވޯޓު ގުނުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްގެންދާގޮތުގެ ޑްރިލްއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ދައުވަތުވެސްދީފަ އެވެ. އިންތިހާބާބެހޭ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިން ތިއްބަވަ އެވެ.

ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއްގެ އިސްވެރިން ހިމެނޭއިރު، ބައެއް އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ޖަމިއްޔާ ހިމެނެ އެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިން ހިމެނެއެވެ.

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ، ވަރަށް ތަފާތު އިންތިހާބަކަށްވާއިރު، ރައްޔިތުންނަށާއި ވޯޓުލުމާއި ވޯޓު ގުނުމުގައި ކަންކަން ކުރައްވާނެ ގޮތްތަކާމެދު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވި އަދި ބައެއް "ޑްރިލްތައް" ވެސް ބާއްވަމުންނެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ އެކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އިންތިހާބުތަކަކީ ދެފުއްފެންނަ، މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ބާއްވަން ތައްޔާރުވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވެސް ދެފުއްފެންނަ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާބެހޭ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައްވެސް، މީޑިއާއަށް ހުޅުވާއިގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފަ އެވެ. މީގެކުރިން އެކުލަވާލެވުނު އެކިއެކި އިންތިހާބުތަކާބެހޭ ލަފާދޭ ކޮމެޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް މީޑިއާތަކަށް ހުޅުވާލާފައެއް ނުވެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާބެހޭ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން އެއްފަހަރު ބާއްވަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް