އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ޗައްޕަކް

ފިލްމު ''ޗައްޕަކް'' ގެ ޓްރެއިލަރ އަށް ތައުރީފު އޮހެނީ!

  • ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަނީ އަންނަ މަހު
  • ލަކްޝްމީގެ މޫނަށް އެސިޑް ޖަހާފައިވަނީ އުމުރުން 15 އަހަރުގައި
  • ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ ފެނިގެންދަނީ ލަކްޝްމީގެ މޫނަށް އެސިޑް ޖެހުމަށްފަހު ދިމާވާ ކަންތައްތައް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 13 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 19:08 3,670

'ޗައްޕަކްގެ ޓްރެއިލަރގައި ދިޕިކާ - ދި ޓަައިމްސް

އެސިޑްގެ ޝިކާރައަކަށްވި ލަކްޝްމީ އަގަރްވާލްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ހަދާ ފިލްމު ''ޗައްޕަކް'' ގެ ޓްރެއިލަރ ދާދި ފަހުން ނެރެފައިވާއިރު އެ ޓްރެއިލަރ އަށް ގިނަ ބައެއް ދަނީ ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ.

ދިޕިކާ ޕަދުކޮށް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ އޭނާ ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި އާންުމުކޮށްފައެވެ. މި ޓްރެއިލަރ އާންމު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދިޕިކާގެ އެކްޓިންގްއަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ތައުރީފުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި ރޯލަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ދިޕިކާ ކަމަށް ވެސް އެއްބަޔަކު ބުންޏެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައިވަނީ މި ޓްރެއިލަރ ފެނިފައި ވަރަށް ދެރަވި ކަމަށެވެ. އަދި މި ފިލްމްގައި ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދިޕިކާގެ އެކްޓިންގްއަށް އެވޯޑެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވާއިރު އެ އެންމެން ވެސް ތިބީ ފިލްމް ނިކުންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ކެތް މަދުވެފައެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ ފެނިގެންދަނީ ލަކްޝްމީގެ މޫނަށް އެސިޑް ޖެހުމަށްފަހު ދިމާވާ ކަންތައްތަކެވެ. އެގޭތެރެގައި އެސިޑްގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް ލަކްޝްމީ އިސް ހުރެ ކުރި ކެމްޕޭނުތައްވެސް ދައްކުވައިދެއެވެ. ޓްރެއިލަރގައި، އެސިޑް ވިއްކުން މަނާކުރުމަށް ލަކްޝްމީ ކުރާ މަސައްކަތްވެސް ފެނިގެންދެއެވެ.

ޓްރެއިލާ ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ލަކްޝްމީގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންގޮސް ދިޕިކާ ފެންކަޅިވެ ވާހަކަ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިގެން އިރުކޮޅަކަށް ހުއްޓާލަން ޖެހުނެވެ.

މޭގްނާ ގުލްޒާރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމު ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ދިއްލީ އަށް އުފަންވި ލަކްޝްމީގެ މޫނަށް އެސިޑް ޖަހާފައިވަނީ އޭނާގެ އުމުރުން 15 އަހަރުގައި ދިއްލީގެ ހާން މާރުކޭޓުގައި ހުއްޓާއެވެ. ލަކްޝްމީގެ މޫނަށް އެސިޑް ޖެހީ އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ބޭބެއާ ކައިވެނި ކުރަން ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ.

އެ ހާދިސާ އަށް ފަހު އާއިލާގެ އެހީއާ އެކު ލަކްޝްމީ ވަނީ އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައެވެ. ހަތަރު އަހަރުވަންދެން ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މައްސަލަ އަށް ފަހު ލަކްޝްމީ މޫނަށް އެސިޑް ޖެހި ގުއްޑޫ 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކޯޓުން ހުކުމް ކުރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް