ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އިންޑިއާ - ޗައިނާ

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ ޖައްސާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ޝާހިދު

  • އިންޑިއާ އަކީ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ދެ ގައުމު ''ޖެއްސުމުން'' ގެއްލުންވާނީ އެންމެންނަށް
  • އިންޑިއާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 13 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 15:12 2,859

ޝާހިދު ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ ''ޖައްސާކަށް'' ބޭނުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެންނަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާއަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޝާހިދު އެ ގައުމުގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކަމަށާއި، އެ ގައުމާއިއެކު އަބަދުވެސް ގާތް ގުޅުން ރާއްޖެއިން ބާއްވަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިންޑިއާ އެކަހެރި ކޮށްލުމުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނުކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން އެހީއަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އިންޑިއާއިން އަބަދުވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ގައުމުތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ޗައިނާ އާ އެކު އޮންނަ ގުޅުމަށް އަލިއަޅުއްވާލަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އަބަދުވެސް ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ޗައިނާ އެކަހެރި ކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަގީގަތައް ބުނާނަމަ އަހަރުމެންނާއި ޗައިނާއާ ދެމެދުވެސް އަބަދުވެސް ގުޅުން އޮވޭ. އަދި ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ވަނީ ރައްޖެ އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި. ދެ ގައުމު ޖައްސާކަށް އަހަރުމެން ބޭނުމެއް ނޫން. އަދި ދެ ގައުމު (ޗައިނާ، އިންޑިއާ) ޖެއްސުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެންމެންނަށް ގެއްލުންވާނެ

~ ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ''ޖައްސަން'' ނޫޅޭ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މި ސަރުކާރު ދަނީ ކުރީ ސަރުކާރާއި ހިލާފަށް އިންޑިއާ އެކު ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ ދެ ފަަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. މޯދީގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުވެސް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ޗައިނާއާއެކު އޮތް ގުޅުންވެސް ދަމަހައްޓަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހިދު ވަނީ ޗައިނާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުގައި ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާނުލާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް