ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ވޯޓުލެވޭނީ އަންނަ އަހަރު ފެށޭއިރު ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަށް

  • ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް އަދި އެމްޑީޕީން ހާމައެއް ނުކުރޭ
  • މިފަހަރު ކައުންސިލްތަކަށް 980 މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރެވޭނެ
  • އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 13 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 00:22 3,158

އެމްޑީޕީން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޖަލްސާ އެއްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަދި އެޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުދެވޭނީ 1 ޖެނުއަރީ 2020 ގެ ކުރިން ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނިފައިވާ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެވެ.

އެޕާޓީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް އަދި އެޕާޓީން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން އަންނަނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އިޢުލާންކޮށް ކެމްޕެއިން ކުރަމުންނެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. ދާދިފަހުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާޙާއެކު ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައި 33 އިންސައްތަ އަންހެނުން ހިމަނަންޖެހެ އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 929 މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލުތަކަށް 980 މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އީސީން ބުންޏެވެ.

ރަށް ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 895 އެވެ. ސިޓީތަކުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 34 އެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުކުރާ ޖުމުލަ ކައުންސެލަރުންގެ އަދަދަކީ 923 އެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދަކީ 18 އެވެ. ސިޓީތަކަށް އިންތިޚާބުކުރާ ޖުމުލަ ކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދަކީ 39 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް