ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އީސީން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

  • ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
  • މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
  • ފުރިހަމަ އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 13 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 00:49 | 2,908

އީސީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން، މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީން) މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

އީސީން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި، މާލެ ސިޓީގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ރައްޔިތުން ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، މިއިންތިޚާބަކީ ވީހާވެސް ފުރިހަމަ އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފު ވަނީ އދ. ޕީސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެޑްވައިސަރ ފަރޑިނަންޑް ވޮން ހެސްބާރގް އަދި ޔޫއެންޑީޕީގެ އެނަލިސްޓް ޝަސްމާ ނަސީރާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 980 ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.