ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 17:23
ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗް ޒައިނުއްދީން ޒިދާން
ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗް ޒައިނުއްދީން ޒިދާން
ގޫގުލް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ބަޔާން މެޗަށް މިހުރީ ސަމާލުވެ: ޒިދާން
ބަޔާނާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ މެޗު އޭޕްރިލް 12 ވަނަ ދުވަހު

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޖަރުމަންގެ ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އެ މެޗަށް ދޭން ޖެހޭ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް މިދަނީ ދެމުން ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗް ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

މި ދެ ޓީމު ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެފަހަރު ރެއާލްއިން ވަނީ ބަޔާން ބަލިކުރުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ. 

ލީގުގެ ކުއާޓާގައި ބަޔާންއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަން ޖެހުމުން ކޯޗް ޒިދާން ބުނީ، އިދިކޮޅަށް ނިކުންނަ ޓީމުގެ ކޯޗް އަންޗެލޮޓީ އަކީ ވިސްނުން ތޫނު ކަމާއެކު ކަންކަން ކުރާ ކޯޗެއް ކަމަށެވެ.

ޒިދާން ބުނީ ބަޔާންއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އެޓީމާއި ކޯޗް އަންޗެލޮޓިއަށް ވެސް ފުރިހަމަ އަށް އިހުތިރާމް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެންޗެލޮޓީގެ ކޯޗު ކަމުގެ ދަށުން ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅުނު ޒިދާން ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އަންޗެލޮޓީއާއެކު ރެއާލްގެ އެސިސްޓެންޓު ކޯޗުގެ މަގާމު ވެސް އަދާ ކޮށްފަ އެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އަންނަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވެހުގެރޭ ޒިދާން އާއި އެންޗޮލޯޓީގެ ފުރަތަމަ ކުރިމަތިލުން ބަޔާން މިޔުނިކްގެ ދަނޑުގައި އޮންނާނެ އެވެ. އަދި ދެވަނަ ލެގް މެޗު އޮންނާނީ 18 ވަނަ ދުވަ ހުގެ ރޭ ރެއާލްގެ ދަނޑުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް