ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 16:43
ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ވިލިއަން
ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ވިލިއަން
އޭއެފްޕީ
ޕްރެމިއާ ލީގު
ޗެލްސީއަށް 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް، 11 މަހަށް ފަހު ރަށުން ބޭރުގައި ލެސްޓާއަށް މޮޅެއް
 
ލެސްޓާ ރަށުންބޭރުގައި އެންމެފަހުން މޮޅެއް ލިބިފައިވަނީ އޭޕްރިލްގައި
 
ފަހު މެޗުތަކަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޗެލްސީއަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ސްޓޯކް ސިޓީ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ އިން 13 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ހޯދިއިރު، 11 މަސް ދުވަހަށް ފަހު ރަށުން ބޭރުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗަކުން ލެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ފަހު ވަގުތު ގެރީ ކަހިލްގެ ގޯލަކުން ރަށުން ބޭރުގައި ޗެލްސީން ސްޓޯކްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

 

މި މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ޗެލްސީ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ވިލިއަން އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ސްޓޯކް ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

 

ސްޓޯކްއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖޮނަތަން ވޯލްޓާސް އެވެ. މި ޕެނަލްޓީއަކީ ސްޓޯކްގެ ވޯލްޓާސް އަށް ޗެލްސީގެ ކޭހިލް ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

 

ކޭހިލް ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ނަތީޖާ ހަމަހަމަވެގެން މެޗު ނިމެންދަނިކޮށް ޗެލްސީއަށް ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރުކޮށްދިން ލަނޑު ކޭހިލް ޖަހާފައިވަނީ 87 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

 

ރޭގެ މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޗެލްސީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އެޑެން ހަޒާޑް ނުކުޅެއެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ނަތީޖާއާއެކު ޗެލްސީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 28 މެޗުން 69 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމާއި ތިން ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް 27 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 56 ޕޮއިންޓެވެ.

އެގާރަ މަސް ދުވަހަށްފަހު ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗަކުން ލެސްޓާ މޮޅުވެފައި މިވަނީ ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑްގެ އަތުންނެވެ.

 

ލެސްޓާ އެންމެ ފަހުން ރަށުން ބޭރުގައި މޮޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް 16 ވަނަ ދުވަހު ސަންޑަލެންޑް އަތުން 2-0 އިންނެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެސްޓްހަމް އަތުން ލެސްޓާ މޮޅުވީ 3-2 އިންނެވެ. މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ލަނޑު ފެނިފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރަތަމަ ހަތް މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ.

 

މި ދެލަނޑު ފެނިފައިވަނީ ރިޔާޒް މަހްރޭޒާއި ރޮބަޓް ހޫތުގެ ފަރާތުންނެވެ. ލެސްޓާއި ދެގޯލާއިއެކު އެޓީމުން ގޭމް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެސްޓްހޭމް އިން ވަނީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ.

 

ފުރަތަމަ ހާފްގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެސްޓްހޭމްއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މެނުއަލް ލަންޒިނީއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ 18 މިނެޓު ފަހުން ޖެމީ ވާޑީ އެވެ.

 

ލެސްޓާގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ފެނުނު އިރު، ވެސްޓްހަމް އިން އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާފައިވަނީ ފަހުހާފްގައެވެ. 63 ވަނަ މިނެޓުގައި މިލަނޑުޖެހީ އަންދްރޭ އަޔޫ އެވެ.

 

މިދިޔަ ސީޒަން ކާމިޔާބު ކުރިނަމަވެސް މިފަހަރު ރެލިގޭޝަންގެ ބިރާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ލެސްޓާ މިހާރު އޮތީ 30 ޕޮއިންޓާއިއެކު ތާވަލްގެ 15 ވަނަގައެވެ.

 

މި ސީޒަނުގައި ލެސްޓާއިން ހޯދަމުންދިޔަ ދަށްނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން އެކުލަބަށް މިދިޔަ ސީޒަން ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު ކްލައުޑިއޯ ރަނިއޭރީ ވަނީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

 

ރަނިއޭރީ ވަކިކުރުމަށްފަހު މިސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ލެސްޓާގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސީ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ޝޭކްސްޕިއާއެވެ. އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުންވެސް ލެސްޓާ ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް