ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލެ ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް މޭޔަރ ޝިފާގެ ރައްދު

  • އަންނަ އަހަރުގައި އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ
  • ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 79 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވޭ

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 11 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުދަ 19:09 9,609

މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މާލޭގެ ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ރައްދުދެއްވައިފިއެވެ.

މާލޭގެ ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ބުނެ އާންމު ރައްޔިތަކު ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމާއި ގުޅިގެން ޝިފާ ވިދާޅުވީ، އެއިރުގެ ސަރުކާރުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް މަގާމުގައި 7 އަހަރު ހުންނެވި އިރުވެސް އެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނެސްދެވިފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރު ނިމިގެން ދިޔައިރު ދިޔައީ މޯލްޑިވިސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލާފައިކަަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މޭޔަރ ޝިފާ ވިދާޅުވީ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލަށް 1 އަހަރުވެގެން ދިޔައިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވިސްނުން ފުޅާއެކު މާލޭ މަގުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 79 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާކަމަށެވެ. ޝިފާ ވަނީ މިއީ ސަރުކާރުގެ އެއް އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އިސްކަންދޭ މިންވަރުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، މާލޭގެ މަގުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޓްރެފިކުގެ މައްސަލަތަކާއި، ފެންބޮޑުވުމުވުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ހިނގާބިގާވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ކުރިޔަށްގެންދެވުމަށް، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެގޮތަށް ނިންމަވާފައި ވަނީ މިކަމާބެހޭގޮތުން މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން"އާ ގުޅޭގޮތުން ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަރުދާހަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު އެވެ.

މާލޭގެ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މާލެއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ވަކިގޮތަކަށް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ މަގުތަކަކަށް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްލޭނެއެއް ކަމަށާއި، މި މަޝްރޫއުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަގުތައް ހެދިގެންދާއިރު، މާލޭގެ މަގުތައް ގިންތި ކުރެވި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފަހި މަގުތަކަކަށް ހެދިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ވެހިކަލް ޕާކުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ލިބި، ފެންހިނދުމުގެ ނިޒާމާއި ޑީވޯޓަރިންނާއި އަދި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަރުތަކާއި، ކަރަންޓާއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި، ފެނުގެ ނިޒާމުފަދަ ޔޫޓިލިޓީސްގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ނިޒާމު ވެސް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް