ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - ޓައިމްސް ޕާސަން އޮފްދަ އިޔަރ

ޓައިމްސްގެ އަހަރުގެ ޝަހްސިއްޔަތަކަށް ކްލައިމެޓް އެކްޓިވިސްޓު ޓުންބަރގް

  • ޓުންބަރގްގެ އުމުރަކީ 16 އަހަރު
  • މޫސުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ފެށީ 15 އަހަރުގައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 11 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުދަ 18:21 1,327

ގްރެޓަރ ޓުންބަރގް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޓައިމްސް އިން ހޮވާ އަހަރުގެ ޝަހްސިއްޔަތަކަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެއްޓަށް ވަކާލަތު ކުރާ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ސްވިޑެންގެ ގްރެޓަރ ޓުންބަރގް ހޮވިއްޖެއެވެ.

ޓުންބަރގްއަށް އަހަރުގެ ޝަހްސިއްޔަތު ލިބުންކަން އިއުުލާން ކޮށްފައިވާނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ޓުންބަރގް އަކީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވްސްޓްގެ މަގާމު ހޯދި ފަރާތަކެވެ.

ޓުންބަރގް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދީ، އުމުރުން 15 އަހަރުގައި ސްކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުން ދިޔައިރު ހުކުރު ދުވަސްތަކުގައި ސްކޫލު ގަޑީގައި ސްވިޑެންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބޭރުގައި މޫސުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމާއި އެކުއެވެ.

މޫސުމާއި ދެކޮޅަށް ޓުންބަރގް އުފުލަމުން ދިޔަ އަޑުތައް ދާދި އަވަހަށް ޔޫރަޕަށް ފެތުރި ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހު ''ފްރައިޑޭ ފޯ ފިއުޗަރ'' ގެ ނަަމުގައި މޫސުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ މޫވްމެންޓެއް އުފެެދުނެވެ.

މި ހަގު އެކްޓިވިސްޓުން ވަނީ އޮގަސްޓު މަހު އދ.ގެ ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭނާގެ ބައްޕާއާ އެކު ބޯޓުގައި ދަތުރުކޮށްފައި އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް