އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - އަހްމަދު މަހްލޫފް

މިއަހަރުގެ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްއަކީ ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ގޭމްސް އެއް: މަހްލޫފް

  • މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ފަސް މެޑަލް ހޯދައިފަ
  • ޔޫތް މިނިސްޓްރީ އިން އަންނަނީ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 11 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުދަ 09:30 1,451

ހަސަން ސާއިދު (ކ) އަހްމަދު މަހްލޫފް (ވ) - ޓްވިޓަރ

ޑިސެމްބަރު މަހު 1 ކުން 10 އަކަށް ނޭޕާލުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަކީ ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ކާމިޔާބު ގޭމްސް ކަމަށް ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 35 އަހަރުވީ ދިގު ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ހޯދިފައިވަނީ އެންމެ ހަތަރު މެޑަލް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ފަސް މެޑައްޔެއް ހޯދައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ގޭމްސްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން އެދުނު ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކޮށްދީފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ގޭމްސްއަށް ވެސް ސަރުކާރުން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކުރެވުނު ޚަރަދާއި، މަސައްކަތަށް ބަލާފައި މިއަހަރުގެ މުބާރާތުން ނެރުނު ނަތީޖާ އާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ކުޅިވަރުތައް ނިމިގެންދިޔައީ އެންމެ އެދޭ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އެގޮތުން ފުޓުބޯޅަ ދިޔައީ ހީކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ޖުމުލަ ފަސް މެޑައްޔެއް ހޯދައިފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހޯދި ރަން މެޑައްޔަކީ މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި އެތްލީޓަކު ހޯދި ފުރަތަމަ ރަން މެޑައްޔެވެ. ސާއިދު ރަން މެޑަލް ހޯދީ 100 މީޓަރު ދުވުމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ސާއިދު ވަނީ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ލޯ މެޑަލް ވެސް ހޯދައިފައެވެ. މި މެޑަލް ތަކާއެކު ސާއިދު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެތްލީޓަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމު ވަނީ ޞަރަޙައްދުގެ ގަދަ ބާރުތަކާ ވާދަކޮށް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފައެވެ. ޓީޓީގެ އިތުރުން އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ވެސް ވަނީ މި މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޑައްޔެއް ހޯދައިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމުން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތަކުން މެޑައްޔެއް ހޯދައިފައެވެ. އަންހެން ބާސްކެޓް ޓީމުން ހޯދައިފައިވަނީ ލޯ މެޑައްޔެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް