އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

  • ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ މޫސުމާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
  • މިމަހުގެ 02 އިން 13 އަށް ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށްދޭ
  • ވިހަގަސް ބޭރުންކުރުން މަދުކުރުމަށް ގޮވާލާނެ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 9 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޯމަ 13:12 1,196

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އދ ގެ މޫސުމާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސް، ކޮޕް25 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަހުގެ 02 އިން 13 އަށް މެޑްރިޑްގައި ކުރިއަށްދާ މި ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިކޮންފަރެންސްގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެއަކީ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް ލިބިފައިވާ، ކުޑަ، ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށްވުމުން މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މިހާރުން މިހާރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހުރިކަމާއި، އޭގެ މުހިއްމުކަން ހާމަކޮށް ޖައްވަށް ބޭރުވާ ވިހަގަސް ބޭރުންކުރުން މަދުކުރުމަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް ގޮވާލާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ މި ބޮޑު ބައްދަލުވުމުގައި 200 ޤައުމަކުން ޖުމްލަ 25000 މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް