އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ފަތުރުވެރިކަން

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ 19 ރަށެއްގަ ލައިފްގާޑުންގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނަން: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

  • ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
  • ފަތުރުވެރިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތައް މަދު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ
  • އެ ރަށްރަށުގެ ތަފްސީލެއް ހާމަ ކޮށްފައެއްނުވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 9 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޯމަ 13:21 1,371

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އައްސަދު ރިޒާ - ރާއްޖެއެމްވީ

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 19 ރަށެއްގައި ލައިފްގާޑުންގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އައްސަދު ރިޒާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ޙާދިސާތައް މަދު ކުރުމަށްވެސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިފެށޭ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެތެރޭގައި 19 ރަށެއްގައި ލައިފްގާޑުން ބޭތިއްބުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ރަށްރަށުގެ ތަފުޞީލެއް ހާމަ ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި މަހުގެ ތެރޭގައި މި ބަލަނީ ޓްރެއިނިންގ ފެށޭތޯ، ބޭނުންވާ ނެސެސަރީ ޓްރެއިނިންގ ހަމަ ކޯސްޓްގާރޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދީފައި ޓާގެޓު މި ކުރަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލައިފްގާޑުން ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް،

~ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އައްސަދު ރިޒާ

އައްސަދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ލަައިފް ގާޑުން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، ފަށައިގަންނައިރު ކޮންމެ ލައިފްގާޑަކަށްވެސް މުސާރައިގެގޮތުގައި 10،000 ރުފިޔާ ދޭނެކަމަށެވެ. ލައިފްގާޑުން ހޮވުމުގައި މަސައްކަތަށް ޤާބިލު ފަރާތެއް އިޚުތިޔާރުކުރުމުގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުން ހުރީ އެރަށަކަށް ނިޞްބަތްވާ ބޭފުޅަކު އެރަށެެއްގެ ގާޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށްކަމަށް އައްސަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަތުރުވެރިންނަށް ދިމާވާ ޙާދިސާތައް ތަކުރާރުވަމުންދާތީ، ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކޮށް، އެފަދަ ޙާދިސާތައް މަދު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް