ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 01:29
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ކޮންޓޭ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ކޮންޓޭ
ގޫގުލް
އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ޗެލްސީގެ ކޮންޓޭ އަށް އިންޓަމިލާންގެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް
 
ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އޭނާ އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
 
ޓްރާންސްފާގައި އިންޓަ އެންމެ ހޯދަން ބޭނުންވަނީވެސް ކޮންޓޭ
 
ކޮންޓޭ ވަނީ ޗެލްސީ އަށް މިވީތަނަށް 29 މެޗުގައި އިރުޝާދު ދީފަ

ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އަށް އިންޓަމިލާނުން ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ދަ ސަން އިން ބުނީ ކޮންޓޭ ހޯދުމަށް އިންޓަމިލާނުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން 13 މިލިއަން ޕައުންޑު އަހަރަކު ލިބޭ ހުށަހެޅުމެއް އޭނާ އަށް ކްލަބުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގިނަ ކްލަބްތަކުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކޮންޓޭ ހޯދުމަށް ސްޕެއިންގެ ބައެއް ކްލަބްތަކުންވެސް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އިޓަލީގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދީފައިވާ ކޮންޓޭ ވަނީ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުންވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށްވެސް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއްވެސް ހޯދައިދީފައެވެ.

މީގެކުރިން ޔުވަންޓަސް އަށްވެސް ކޯޗުކޮށްދީފައިވާ ކޮންޓޭ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިވީތަނަށް ކުޅުނު 24 މެޗުން 59 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައެވެ. އެޓީމަށް ނުވަ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އިޓަލީގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި ކޮންޓޭ ވަނީ ޗެލްސީ އަށް މިވީތަނަށް 34 މެޗުގައި އިރުޝާދު ދީފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޗެލްސީ 27މެޗުން މޮޅުވިއިރު، ހަތަރު މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ބާކީ ތިން މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް