ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ޔުގާންޑާ

ޔުގާންޑާގެ ވިއްސާރައިގައި 16 މަރު

  • މުޅި ޑިސެމްބަރު މަހު ވިއްސާރަކުރާނެ

ކ. މާލެ | 9 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 07:35 | 1,733

މުޅި ޑިސެމްބަރު މަހު ވިއްސާރަކުރާނެ - އަލްޖަޒީރާ

ޔުގާންޑާއަށް ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެ، 16 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މަރުވެފައިވާ 16 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރެޑް ކޮރޮސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން އެކި ޞަރަޙައްދުތަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ގެއްލިގައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދުތައް ވެސް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެފްރިކާގެ އިރުމައްޗަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ މުޅި ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރާނެ ކަމަށް ޔުގާންޑާގެ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެެ. މި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުގެ އެކި ޞަރަޙައްދުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން ދަނޑުބިންތައް ވެސް ހަލާކުވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.