ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 00:53
އާސެނަލް އާއި ވެސްޓްބްރޮމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ވެސްޓްބްރޮމް އިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
އާސެނަލް އާއި ވެސްޓްބްރޮމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ވެސްޓްބްރޮމް އިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ގޯލް.ކޮމް
ޕްރިމިއާ ލީގު
ޕްރިމިއާ ލީގު: ވެސްޓްބްރޮމް އިން އާސެނަލްގެ އުންމީދުތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައިފި
 
ވެސްޓްބްރޮމް އޮތީ ލިބުނު 43 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 8 ވަނައިގަ
 
އާސެނަލް އޮތީ ލިބުނު 50 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސްޓްބްރޮމްވިޗް އަލްބިއޮން އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށް އެޓީމުގެ އުންމީދުތައް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ކުޅުނު މި މެޗު އާސެނަލްއާ ވާދަކޮށް ވެސްޓްބްރޮމް އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ވެސްޓްބްރޮމް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ އާސެނަލް އިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އާސެނަލް އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދަނިކޮށް 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެސްޓްބްރޮމްގެ ކްރައިގް ޑަވްސަން ވަނީ އެޓީމަށް މެޗުގެ ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ވެސްޓްބްރޮމް އިން އުންމީދު އާކުރި ނަމަވެސް އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން އެލެކްސަސް ސަންޗޭޒް ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު އާސެނަލް އިން އެޓީމުގެ ކުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރިއެވެ.

އެގޮތުން ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތައް އެޓީމުން ތަނަވަސްކޮށްފައިވާއިރު، ވެސްޓްބްރޮމް އިން ވެސް ވަނީ އާސެނަލްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައި ވެސްޓްބްރޮމްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، 55 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮބްސަން ކަނޫ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން އެޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ.

ވެސްޓްބްރޮމް އިން މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ތިން ވަނަ ލަނޑު 75 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރިއިރު، މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޑޯވްސަން އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ވެސްޓްބްރޮމް އޮތީ ކުޅުނު 29 މެޗުން ލިބުނު 43 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 8 ވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން ބަލިވި އާސެނަލް އޮތީ ކުޅުނު 27 މެޗުން ލިބުނު 50 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގަ އެވެ. މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު އާސެނަލް އަށް ވަނީ ގަދަ ހަތަރަކަށް އެރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރުކުރަން ޖެހިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް