އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ރައީސް ސޯލިހު

އަންނަ އަހަރު ލިބޭ ބަޖެޓާއެކު ކައުންސިލުތަކަށް މާލީގޮތުން ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ: ރައީސް ސޯލިހު

  • ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައި
  • ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ
  • ކައުންސިލަރުން އެދިވަޑައިގެންނެވި މުހިންމު ކަންކަމަށް ކަމާބެހޭ އަިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ޙައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 8 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 17:52 | 1,859

މާކުރަތު ކައުންސިލަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

އަންނަ އަހަރު ލިބޭ ބަޖެޓާއެކު ކައުންސިލުތަކަށް މާލީގޮތުން ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި، ރަށުގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަންކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރައީސް ސޯލިހާއި ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށްދާގޮތާ ބެހޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ގޭބިސީތަކަށް ލިބޭނެގޮތްހެދުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ބަނދަރުބޮޑުކުރުމާއި މަރާމާތަށް ބޭނުންވާކަންކަމުގެ އިތުރުން ރަށުގައި އިޤްތިޞާދީ ކަންކަން އިތުރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި އޮތުމާއި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރައީސްއާއި ޙިއްޞާކުރެއްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިގެންދާ ބާރުތަކާ އަދި އަންނަ އަހަރު ލިބޭ ބަޖެޓާއެކު ކައުންސިލުތަކަށް މާލީގޮތުން ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުން އެދިވަޑައިގެންނެވި މުހިންމު ކަންކަމަށް ކަމާބެހޭ އަިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ޙައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.