ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ 2019

ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ 2019 ހުޅުވައިފި

  • މި އެކްސްޕޯގައި ޖުމްލަ 14 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި
  • އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދަނީ 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
  • އެކްސްޕޯ ހުޅުވާފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ހުރަވީ ސްކޫލްގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 6 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 19:18 2,265

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލައްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ 2019 ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުމާލެ ހުރަވީ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެކްސްޕޯ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙު އެވެ.

މި އެކްސްޕޯ ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ވަނީ އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ މަހުގެ އުފެއްދުންތަކާއި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ބައެއް އީޖާދީ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ބައްލަވާލައްވައި އެކްސްޕޯގެ ބައިވެރިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވާފައެވެ.

ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މި އެކްސްޕޯއަކީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި އެކްސްޕޯގެ މަގްސަދަކީ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކާއި އައު ޓެކްނޮލޮޖީތައް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން ފެނިގެންދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ކުންފުނިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

މިއީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ކުރިމަގުގައި މި އެކްސްޕޯ މިއަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ސިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ކަންތައްތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ގެންދިއުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަހުގެ 6 އިން 8 ގެ ނިޔަލަށް ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި އެކްސްޕޯގައި ޖުމްލަ 14 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންސިސް އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯގައި އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މިއަހަރު ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިއީ މި އެކްސްޕޯ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ތިންވަން ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް