ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ފިޓް ޒޯން

ފިޓް ޒޯންއިން ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރުންގެ ތަމްރީން ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

  • މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 15 އަށް ފޯމް ދޫކުރުން ކުރިއަށްދާނެ
  • ކޯސް ފެށޭނީ ޖެނުއަރީ 29 ގައި
  • ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ 6 ދުވަސް

ކ. މާލެ | 6 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 23:35 | 11,659

ފިޓް ޒޯން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންން ފިޓް ޒޯންއިން، ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީން ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފިޓް ޒޯންގެ މެނޭޖަރ ރިޔާޝް ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެ ޖިމްގެ ފަރާތުން ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އޭޝިއާގެ ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީނުކުރާ ބައެއް ކަމިގައިވާ "ފިޓްނަސް އެޑިއު ޓްރޭނިންގ އޭޝިޔާ" އެފްއީއޭ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯހެއް ކަމަށެވެ.

މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 އާއި ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެގޮތުން ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް މި ޓްރެއިނިންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ރިޔާޝް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 29 އިން ފެށިގެން ފެންބުއަރީ މަހުގެ 3 ގެ ނިޔަލަށެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7515118 ގުޅުމަށް ފިޓް ޒޯން އިން އެދެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވިގެން ދިޔަ ފުރަތަމަ ޔުނިސެކްސް ޖިމް ކަމުގައިވާ ފިޓް ޒޯނަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ޖިމްއެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ކްލާސްތަކާއި ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން ޔޯގާ އަދި ޕަރސަނަލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.