ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2021ގެ ބައެއް ކުޅިވަރުތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

  • 2021 ވަނަ އަހަރުގަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބައެއް ކުޅިވަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ، ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް
  • ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިވެންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ، ވޮލީބޯޅަ، ޓޭބަލް ޓެނިސް އަދި ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓް ހިމެނޭ
  • ަައައިއޯއައިޖީ 2023 ބޭއްވުމަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ މި އަހަރު ބިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 20:40 | 2,198

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019 ގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބައެއް ކުޅިވަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަޚްލޫފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފު ވިދާޅުވީ، 2021 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ 14 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބައެއް ކުޅިވަރު އިވެންޓުތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނެޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލާއެކު މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިވެންޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޓްބޯޅަ، ވޮލީބޯޅަ، ޓޭބަލް ޓެނިސް އަދި ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓް ހިމެނޭކަމަށް މަޚްލޫފު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް މި ވަގުތު ހުންނެވީ ނޭޕާލުގައެވެ. އަންގާރަ ދުވަސް ވެގެންދިޔައީ މިހާރު ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ދުވަހަކަށެވެ.

އެގޮތުން، ރާއްޖެއަށް ދެ ކުޅިވަރު އިވެންޓުން މެޑަލް ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ، ޓޭބަލް ޓެނިސް އަންހެން ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރި ބްރޮންޒް މެޑެއްޔާއި 100 މީޓަރ ދުވުމުން ހަސަން ސާއިދު ޙާޞިލު ކުރި ރަން މެޑަލެވެ. މިއީ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ތާރީޚުގައިވެސް ރާއްޖެއަށް މެޑެއްޔެ ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ދިވެހި އެތުލީޓުން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ކުރިއަށްދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ވެސް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވާއިރު، ރާއްޖެއިން ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ގޭމްސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި މި އައިއޯއައިޖީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަތަރު ގައުމަކުން ވޯޓު ލިބި، މި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވެފައެވެ. ދެން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ވާދަކުރި ކޮމޯރަސް އަދި މަޑަގަސްކަރައަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ވޯޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.