ބުރާސްފަތި 28 މެއި 2020
09 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 05
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
އައި ފިލްމްސް

އިއްލެގެ ކުރިޔަށް އޮތް ފިލްމުގެ ލީޑަށް ނޫޒޫ އާއި ޖުމައްޔިލް!

  • އެ ދެ ފަންނާނުން ވަނީ އެކުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި
  • އިއްލެ ބުނަނީ ފިލްމުގެ ނަން ހާމަކުރެވެން އަދި ނެތް ކަމަށް
  • އިއްލެގެ ކުރިޔަށް އޮތް ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓް ވަނީ ނިމިފައި

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:41 | 7,145

"މަލިކާ"ގެ މަންޒަރެއްގައި ނުޒޫ އާއި ޖުމައްޔިލް - ފޭސްބުކް

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ގެނައި "ބަވަތި"ގެ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) ކުރިޔަށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމުގެ ލީޑަށް މަޝްހޫރު ދެތަރިން ކަމަށްވާ ނުޒުހަތު ޝުއައިބް އާއި ޖުމައްޔިލް ނިމާލް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން އިއްލެ ބުނީ، އެ ފިލްމުގައި ނުޒޫ އަދި ޖުމައްޔިލްގެ އިތުރުން މުޅިން އާ ފިރިހެން ފަންނާނެއް ކަމަށްވާ ޝަރަފް އަބްދުﷲގެ އެކްޓިން ވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފިލްމާއި ބެހޭ މާގިނަ ތަފުޞީލަތަކެއް އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ފިލްމަށް ކިޔާ ނަން ވެސް އަދި އޮތީ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޑިސެމްބަރު 15ގެ ފަހުން ފިލްމުގެ ނަން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް އިއްލެ ބުންޏެވެ.

ނުޒޫ އާއި ޖުމައްޔިލް ކުރިން ވަނީ އެކުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ފިލްމު "މަލިކާ"ގެ ލީޑު ރޯލުން އެ ދެތަރިން ފެނިގެންދިޔަ އިރު "ވަކިން ލޯބިން" އަދި "ގޮށްރާޅު"ގެ އިތުރުން "މާމުއި" ގަވެސް އެ ދެތަރިން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

އައި ފިލްމްސްގެ ކުރިޔަށް އޮތް ފިލްމާއި ބެހޭ ގޮތުން އިއްލެ އިތުރަށް ބުނީ، ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓް އެއްކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިއްޖެ ކަމަށާއި މިހާރު ފިލްމުގެ ލަވަ ތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިއްލެ ބުނީ މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ ލީޑު ބަތަލާ އަށް މާޝަލް އާރޓްސް ތަމްރީން ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި އެ ޓްރެއިނިން ނަގައިދެނީ "ޝިން އެޓެމީ މޯލްޑިވްސް" އިން ކަމަށެވެ. ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވެސް އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިއްލެ މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

އިފްނާޒް އެސިސެންޓް ޑައިރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނަކީ "ބަވަތި" ގެވެސް ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމަށްވާ އާސިމް އަލީ އާއި އަހުމަދު ވަހީދެވެ.

"ބަވަތި" އަކީ ބެލުންތެރިން ބަލައިގެން މޮޅު ފިލްމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އިއްލެގެ ފުރަތަމަ ފީޗަރ ފިލްމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފު ކުރި އިރު ފިލްމުން ފެނުން ދެ ލީޑު ތަރިން ކަމަށްވާ ނުޒޫ އަދި އިފްނާޒުގެ އެކްޓިން އަށް ބެލުންތެރިން ސާބަސް ދިނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.