އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ މިއަދުވެސް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

  • އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އިހުތިޖާޖުކުރައްވަން ފެއްޓެވީ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 1 ޖެހިއިރު ޖަލްސާ ފެށުމުން

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 13:30 | 3,033

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އިހުތިޖާޖު ކުރެއްވި މަންޒަރު - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައިވެސް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 11 ޖެހީއިރު ފެށުމާއެކު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ މެމްބަރުން ގެންދެވީ ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އަޑުގަދަ ކުރައްވަމުންނެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އިހުތިޖާޖުކުރައްވަން ފެއްޓެވީ ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު 1 ޖެހީއިރު ޖަލްސާ ފެށުމުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ ޕޯސްޓަރުތައް ހިތްޕަވައިގެން ތިއްބަވާ އަޑުގަދަ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ އިހުތިޖާޖުކުރުން ލަހުން ފެށިކަން ފާހަގަކޮށް ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަވާ އެވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އިހުތިޖާޖު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން ދަނީ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފަ އެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު މިހާރު ހުުންނެވީ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މާފުށީ ޖަލުގަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ މާލޭގައިވެސް ޕީޕިއެމް ޕީއެންސީ މެމްބަރުން ގެންދަނީ ކޮންމެ ރެއަކު މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.