ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ކޮމާޝަލް ލޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

ކޮމާޝަލް ލޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާއެކު އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވާނެ: ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

  • ޕްރޮގްރާމްގައި 30 އަށް ވުރެ ގިނަ މުއައްސަސާއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
  • މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ކަށަވަރުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 3 ޑިސެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 13:28 1,751

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮމާޝަލް ލޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ޕްރޮފްރާމްގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކޮންޓްރެކްޓުތައް އެހާ ރަނގަޅަށް ނުހިންގުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަލް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ދާއިރު އެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ކަށަވަރުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޝްރޫއުތައް ބޮޑުވަމުންދާ ވަރަކަށް އަދި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ފުޅާ ވަމުންދާ ވަރަކަށް އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ރިސްކުތަކާއި ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ބޭނުން ކުރާ މޮޑެލްތަކަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ފެތޭ މޮޑެލްތަކެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމާޝަލް ލޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި 30 އަށް ވުރެ ގިނަ މުއައްސަސާއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް