އާދީއްތަ 25 އޮކްޓޯބަރ 2020
08 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 08
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޖާބިރު

29 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދީފިނަމަ ކިނބިގަސްދޮށުގެ ނަގަން އެދި ޖާބިރު ކޯޓަށް

  • ފުރަތަމަ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން، ހެކި ހުށަހަޅާފައި ނެތްކަމަށްބުނެ ފުލުހުން ބަލައިގަނެފައެއް ނުވޭ
  • ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފަހު މައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށް ޖާބިރުގެ މަންމަ މަރިޔަމް މަނިކެ އެގޮތަށް އެދިލެއްވުމުން މައްސަލަ އަނބުރާ ނެންގެވި

ކ. މާލެ | 2 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 14:53 | 3,155

29 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ، ރައީސް މައުމޫންގެ ގެކޮޅު މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ ނަގައިދިނުމަށް ވަނީ އެދިފަ - ގޫގުލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ދެއްވި ކަމަށް ބުނާ 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ، ރައީސް މައުމޫންގެ ގެކޮޅު މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ ނަގައިދިނުމަށް އެދި ޖާބިރު ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކުރިން ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މެމްބަރު ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެ ފައިސާ ރައީސް މައުމޫނަށް ދެއްވީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ރައީސް މައުމޫނަށް ދެއްވި ފައިސާ އަނބުރާ އިންޓްރެސްޓާއި އެއްކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. ރައީސް މައުމޫނަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ލިބިލައްވާ ފައިސާއިން 50 އިންސައްތަ ޖާބިރު އަށް ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެރުވިކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މެންބަރު ޖާބިރު ވަނީ 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިފައެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ މައުމޫންގެ ގެކޮޅު ކިނބިގަސްދޮށުގެ ނަގައިދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށްވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

ޖާބިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން، ހެކި ހުށަހަޅާފައި ނެތްކަމަށްބުނެ ފުލުހުން ބަލައިގަނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ޖާބިރު އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ހެއްކާއިވެސް އެކުގައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށް ޖާބިރުގެ މަންމަ މަރިޔަމް މަނިކެ އެގޮތަށް އެދިލެއްވުމުން މައްސަލަ އަނބުރާ ނެންގެވިއެވެ. ޖާބިރު ވިދާޅުވާ ގޮތުން ޖާބިރުގެ މަންމާފުޅާއި ރައީސް މައުމޫނާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރައްވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭރު ޖާބިރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ވަނީ 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖާބިރު ދެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ދޮގުކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.