ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް

ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް: ރާއްޖެ ކޮންޓިޖެންޓްގެ ދިދަ އުފުލާލާނީ ހައްވަ

  • ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ މިއަދު ހަވީރު
  • ހައްވަގެ ކެޕްޓަން ކަމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ވަނީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުން ރިހި މެޑަލް ކާމިޔާބުކޮށްފަ

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 1 ޑިސެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 12:19 1,748

ހައްވަ (ކ) މަރޭ (ވ) - އެމްއޯސީ

ނޭޕާލުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖެ ކޮންޓިޖެންޓްގެ ދިދަ އުފުލާލާނެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ކެޕްޓަން ހައްވާ ރާޝީދާ ހަމަޖައްސައި, ދިދަ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހައްވާ ރާޝިދާއާ ދިދަ ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު މަރްޒޫގް (މަރޭ) އެވެ.

ދިދަ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު މަރޭ ވިދާޅުވީ މިއަހަރަކީ އަންހެން ވޮލީ އަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަކުން މިއަހަރު ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ރިހި މެޑައްޔެއް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަރޭ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ކޮންޓިޖެންޓްގެ ދިދަ ހައްވަ އާއި ހަވާލު ކުރީ ހައްވައަކީ އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ނަމޫނާ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެފައި، އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއް ކާމިޔާބީ އަށް ވާސިލުވަމުން އައި ކުޅުންތެރިއަކަށް ވުމުން ކަމަށެވެ.

ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރ ހީނާ އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ދިދަ ގޭމްސްއެއްގައި އުފުލާލަން ލިބުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން މި ޝަރަފު މިއަހަރުގެ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލިބުން ހައްވައަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ދިދަ އާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު މީޑިއާއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ހައްވަ ބުނީ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އާއި ހަވާލުވާން ލިބުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށާއި، މިއީ ވޮލީ ކެރިޔަރގައި އޭނަ އަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުން ހައްވަ ބުނީ ހައްވަ އަށް މިދިދަ ހިފަން ލިބުނީ އޭނާގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ހިތްވަރުން ކަމަށެވެ.

ހައްވަގެ ކެޕްޓަން ކަމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ވަނީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުން ރާއްޖެ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިދީފައެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް