އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ރައީސް ޔާމީން

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި!

  • ޔާމީން ވަނީ މާފުށީ ޖަލަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ބަދަލުކުރެވިފައި
  • ޔާމީން ހުންނެވީ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
  • ޔާމީން އަށް އިއްވާފައިވަނީ 5 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް

ކ. މާލެ | 30 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 17:57 | 2,213

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މަނީ ލޯންޑާރ ކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 5 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މާފުށި ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން މާލޭ ޖަލުން މާފުށީ ޖަލުގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް(އެސްޕީޔޫ) އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ކަރެކްޝަނުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން މާފުށި ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢަބްދުﷲ މުނާޒު ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓް އަދި އެހެނިހެން އިޖުރާޢަތްތައް ފުރިހަމަވެފައި ވާތީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ޖަލަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން މާލެ ޖަލު ކުރިމަތީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ. މި މުޒާހަރާ ފުލުހުން ރޫޅާލާފައިވާއިރު، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 3 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަންޒަރު ފެނިފައިވާކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޒާހަރާގެ ވީޑިއޯތައް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުން ރައީސް ޔާމީނު ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖޮއިންޓް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި އިހުތިޖާޖްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރ ކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ 5 އަހަރުގެ ޙުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ދަށުން މާލޭ ޖަލުގައެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.