ބުރާސްފަތި 30 ޖެނުއަރީ 2020
12 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:43
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ރައީސް ޔާމީން

އެޗްއާރްސީއެމްއިން ޖަލަށް ވަޑައިގެން ޔާމީން އާއި ބައްދަކުރި: ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

  • އެޗްއާރްސީއެމްއިން ރައީސް ޔާމީންގެ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި މާލޭ ޖަލުގެ ހާލަތު ބެލި
  • އެ މައްސަލައާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 30 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 18:10 2,248

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން - ރައީސް އޮފީސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެ ފަރާތުން މާލެ ޖަލަށް ވަޑައިގެން މަނީ ލޯންޑާރ ކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 5 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވިސް (އެޗްއާރްސީއެމް)އިން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވީ، އެ އިދަރާއަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން ހުކުރު ދުވަހު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދާކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަން ބަލައިފައިވާކަމަށެވެ. އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނީ އެ މައްސަލައާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް މިވަގުތު ހާމަކުރެވެން ނެތްކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މާލެ ޖަލުގައި ހުންނެވި ތަން އެޗްއާރްސީއެމުން ބަލާފައިވަނީ، ލޯޔަރުންގެ ޓީމުން އެމަނިކުފާނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނެވީ އާދައިގެ ގައިދީން ބަހައްޓާފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި ތަނެއްގައިކަން ބުނެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެޗްއާރްސީއެމް އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެ އިދާރާއިން 3 ބޭފުޅަކު މާލެ ޖަލަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުއްދަދީފައިވާކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަރ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގް ދައުވާ ސާބިތުވެ 5 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވުމާއެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއްކަމަށާއި އެ ހުކުމެއް ބަލައި ނުގަންނާނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ވަނީ މާފުށީ ޖަލުގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް