އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ރައީސް ސޯލިހު، ރައީސް ނަޝީދު

ވަލީއަހުދުގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު އަބޫދާބީއަށް

  • މި ދަތުރުފުޅަކީ ކްރައުން ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް

ކ. މާލެ | 29 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 23:21 | 5,289

ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

އަބޫ ދާބީގެ ކްރައުން ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ޒައިދުގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ކްރައުން ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށާއި ދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބޫދާބީއަށް ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ޔޫއޭއީގެ ވަލީ އަހުދު އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް މަޖިލީހުން ބުނެއެވެ.

ދެ ރައީސުންގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ މާބޮޑު ތަފްސީލެއް އަދި ދެ އޮފީހުން ވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.