ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

އަދުރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓް ފޮނުވައިފި

  • ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުތުރުބަހުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެ އިންޒާރު ދެއްވާފައިވާތީ

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 29 ނޮވެންބަރު 2019 | ހުކުރު 22:17 1,414

ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓު ފޮނުވައިފިއެވެ.

އަދުރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ފޮނުވި ޗިޓްގައި ވަނީ މާދަމާ ރޭ 8:00 އަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށެވެ. އޭނާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުތުރު ބަހެއް ވިދާޅުވެ އިންޒާރު ދެއްވި މައްސަލައެއް ގައި ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިންނެވެ.

އަދުރޭ ފަނޑިޔާރުންނަން ހުތުރު ބަހުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުކުމްކުރުމާ އެކު ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތް ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކައިގައެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތް ކުރައްވާ ހުތުރު ބަހެއް ބޭނުންކުރެއްވުމަށްފަހު ފަސް ފަނޑިޔާރުން ޖަލަށްލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް