ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 22:01
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާގައި ޓީމުތައް ބައްދަލުކުރާ ގޮތް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާގައި ޓީމުތައް ބައްދަލުކުރާ ގޮތް
ފޭސްބުކް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގުރު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބަޔާން އާއި ރެއާލް އަދި ބާސާ އާއި ޔުވަންޓަސް ކުއާޓާގައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ
 
ބާސާ އާއި ޔުވަންޓަސް ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ވާދަކޮށްފަ
 
ރެއާލް އާއި ބަޔާން ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ވާދަކޮށްފަ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮޑު ބާރު ބަޔާން މިއުނިކް އާއި ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޔުވަންޓަސް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ނެގި ގުރުގައި ކުއާޓާގައި އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ ސިޓީ އަދި ސްޕެއިންގެ އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭއިރު، ފްރާންސްގެ އޭއެސް މޮނާކޯ ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ޖަރުމަނުގެ ބްރޯޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްއާ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ދަތުރުކުރީ ގަދަ 16 ގައި އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު އެވެ. އިނގިރޭސި ކްލަބް އާސެނަލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ބަޔާން ކުއާޓާއިން ޖާގަ ހޯދިއިރު، ބާސާ ކުއާޓާ އިން ޖާގަ ހޯދީ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެވެ. ޔުވަންޓަސް އިން ޕޯޗުގަލްގެ ޕޯޓޯ ބަލިކޮށް ކުއާޓާގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު، ކުއާޓާ އިން ލެސްޓާ ޖާގަ ހޯދީ ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާ ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

ބާސާ އާއި ޔުވަންޓަސް ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އެފަހަރު 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ޔުވަންޓަސް ބަލިކޮށް ބާސާ އިން ވަނީ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ރެއާލް އާއި ބަޔާން ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އެފަހަރު 0-5 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން ރެއާލް އިން ވަނީ ބަޔާން ބަލިކޮށްފައެވެ.

ކުއާޓާގެ މެޗުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެގޮތުން އެޓްލެޓިކޯ އާއި ލެސްޓާ ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ލެގު އެޓްލެޓިކޯ ދަނޑުގައި ކުޅޭ އިރު، ބަޔާން އާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ލެގު ކުޅޭނީ ބަޔާން ދަނޑުގައެވެ. މީގެއިތުރުން ޑޯޓްމަންޑް އާއި މޮނާކޯ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ލެގު ޑޯޓްމަންޑް ދަނޑުގައި ކުޅޭއިރު، ޔުވަންޓަސް އާއި ބާސާ ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ލެގު ކުޅޭނީ ޔުވަންޓަސް ދަނޑުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް