ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 19:52
މަރާލައިފައިވާ ކިމް ޖޮން ނަމް
މަރާލައިފައިވާ ކިމް ޖޮން ނަމް
ގޫގުލް
ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލުން
ކިމް ޖޮން ނަމްގެ މަރާއި ގުޅިގެން ހަަތަރު މީހަކު ހޯދުމަށް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި
 
އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަތަރު ރައްޔިތަކަށް ރެޑްނޯޓިސް ނެރެފައިވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ދާދިފަހުން މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓެއްގައި މަރާލި އުތުރުކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލުމުގެ ހާދިސާގައި ބައިވެރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަތަރު މީހަކު ހޯދުމަށް އިންޓަޕޯލް އިން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފިއެވެ.

އިންޓަޕޯލް އިން އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަތަރު ރައްޔިތަކަށް ރެޑްނޯޓިސް ނެރެފައިވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވިއިރު، މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން މީހުން ހޯދުމަށް އެހީއަށް އެދިފައިވަނީ މިދޔަ މަހުގައެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުން ފުރަން ވެގެން އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ހުއްޓައި ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލާފައި ވަނީ ދެ އަންހެނުން ވެގެން ކިމް ޖޮން ނަމް ގައިގައި ބާރުގަދަ ވިހައެއް ހާކައިގެންނެވެ. މަރާލިތާ މަދު ދުވަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެނގިގެން ދިޔައީ ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލައިފައި ވަނީ ވަރަށް ވިހަ ގަދަ ކެމިކަލް ހަތިޔާރެއް ކަމަށްވާ "ވީއެކްސް ނާވް އެޖެންޓް" ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެވެ. މެލޭޝިއާއިން ހެދި ޓޮކްސިކޮލޮޖީ ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުން ކިމް ޖޮން ނަމް އަށް ހަމަލާ ދިފައިވާ ކެމިކަލް ހަތިޔާރު، "ވީއެކްސް ނާވް އެޖެންޓް" އަކީ އދ. އިން ވެޕަން އޮފް މާސް ޑިސްޓްރަކްޝަން ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

ކިމް ޖޮން ނަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެއަންހެނަކަށް މެލޭޝިއާއިން ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އެމީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އަންނާނެއެވެ. ކިމް ޖޮން ނަމްގެ މަރާއި ގުޅިގެން އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަތް ރައްޔިތަކު ހޯދުމަށް މެލޭޝިއާ ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އޭގެތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ވަނީ މެލޭޝިއާ ދޫކޮށް އުތުރު ކޮރެއާ އަށް މިހާރު ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް