ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 13:42
ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މޮނިސްޓަރ، މިނިސްޓަރ ޝާހިދު
ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މޮނިސްޓަރ، މިނިސްޓަރ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު
ރާއްޖެއާއި ސައުދީގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރުމަށް ސަޢޫދީ ކެބިނެޓުން ރުހުންދީފި
 
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު މިއަހަރުގެ މާޗް މަހު، ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެވުނު އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސަޢޫދީ ކެބިނެޓުން ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޖިއްދާގައި ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައި މި އެމްއޯޔޫއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކެބިނެޓުން ރުހުން ދިންއިރު، އާދިއްތަ ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން އަލްސަޢޫދު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެޤައުމުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާތައް ބާއްވަވާފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯ.އައި.ސީ) އަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށާއި، އޯއައިސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. ޔޫސުފް އަލް އުޘައިމީނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށާއި، ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
27 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 13:57
އެދުރު ހަސަން
މަ ހީކުރީ ސައޫދީ ޖެޓުގައި ބޭސްފަރުވާ އައް މަމެން ގެންދާނީ ސައުދީއައް ކަމައް.