ބުރާސްފަތި 16 ޖުލައި 2020
02 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 25
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކަންގަނާ-ތަލައިވީ

ކަންގަނާގެ މޭކަޕަށް ފާޑުކިޔަސް "ތަލައިވީ"ގެ ޓީޒާއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

  • އެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 26 ގައި
  • ކަންގަނާގެ މޭކަޕް ފިލްމުގައި ކޮށްދިނީ "ކެޕްޓަން މާވެލް" ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ މޭކަޕް އާޓިސްޓް ޖޭޒަން ކޮލިން

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:33 | 4,760

ތަލައިވީ ގައި ކަންގަނާ ފެންނަ ގޮތް - ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ ދެކުނު ޓެމިލްނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ގެ ޓީޒާއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ޔޫޓިއުބްގައި އާންމުކުރި އެ ޓީޒަރ މިހާތަނަށް 4،598،560 (ހަތަރު މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ނުވަދިހަ އަށް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް) މީހުން ވަނީ ބަލާފައެވެ.

ޓީޒާއިން ފެންނަ އެ ފިލްމުގެ ލީޑު ތަރި ކަންގަނާ ރަނައުތުގެ މޭކަޕަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ މޭކަޕް އެ ފިލްމުގައި ކޮށްފައިވަނީ ހޮލީވުޑްގެ "ކެޕްޓަން މާވެލް" ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ މޭކަޕް އާޓިސްޓް ޖޭޒަން ކޮލިންއެވެ. ޖޭ ޖަޔާލަލީތާ ގެ ރޯލުން ކަންގަނާ ފެންނަ އިރު އޭނާ އެ ރޯލު ކުޅެދިނީ 24 ކުރޯރު ރުޕީޒް (34,69,687 އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަށް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

"ތަލައިވީ" އިން ދައްކުވައިދޭނީ ޖަޔަ ޖަޔާލަލީތާ އިންޑިއާގެ ނުފޫޒު ގަދަ ސިޔާސީ ލީޑަރަކަށްވެގެން ދިޔަ ގޮތެވެ.

އެ ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާ ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދެން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.