ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:09
އެމްޑީޕީން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު
އެމްޑީޕީން އުކުޅަހަށް!
 
އުކުޅަހުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 9:30 ގައި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ތެރެއަށް އެމްޑީޕީން ކުރާ ދަތުރުގައި އަރިއަތޮޅު އުޅުޅަހުގައި ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

 

ލާމަރުކަޒީ ރާއްޖެ މިޝިއާރުގެ ދަށުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ.

 

މިޖަލްސާގައި ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ތަޢާރަފްވުން އޮތެވެ.

 

އުކުޅަހުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 9:30 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިޖަލްސާގައިވެސް އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި އަރިއަތޮޅުގެ އެކި ދާއިރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ބައިވެރިވާނެ އެވެ.

 

އެމްޑީޕީން ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕެއިންގައި އެންމެ ހަރު އަޑުން ގޮވާލަމުންދަނީ ފ.އަތޮޅު ބޭރުގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ވިއްކާނުލުމަށާއި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދައިދިނުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް