ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - ޕްރިޔަންކާ

ފިރިމީހާޔާ އެއްކޮށް ލަވަ ކިޔާކަަށް "ލާހިކެއްނޫން": ޕްރިޔަންކާ

  • މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ ކަަމަށް ޕްރިޔަންކާ ބުނި
  • ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ނިކްގެ މިއުޒިކް ވީޑިއޯ ލަވައަކުން މީގެ ކުރިން ފެނިގެން ގޮސްފައި
  • ޕްރިޔަންކާ އަކީ 2002 އިން ފަށައިގެން ލަވަކިޔަމުންދާ ފަންނާނެއް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 25 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޯމަ 11:49 4,077

ނިކް ޖޯނަސް އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ - ގޫގުލް

ފިރިމީހާ، ނިކް ޖޯނަސްއާ އެއްކޮށް ލަވަކިޔަން ނުކުރޭނެ ކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ބުނެފިއެވެ.

ދާދި ފަހުން މިއުޒިކް ޝޯވ އަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޕްރިޔަންކާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެ ދާއިރާ އިން އެއްވެސް ކަހަލަ ތައުލީމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފިރިމީހާއާ އެއްކޮށް ލަވަކިޔަން ނުކުރޭނެ ކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ބުންޏެވެ.

އެ އިންޓަވިއުގައި ޕްރިޔަންކާ ބުނެފައިވަނީ ހެނދުނު ހޭލުމަށްފަހު ރޭޑިއޯ އޮން ކުރަން މިހާރު ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ބުނީ ނިކް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު އޭނާ އަށް ޕިޔާނޯ ކުޅެމުން ލަވަކިޔައިދޭ ކަމަށެވެ.

ފިރިމީހާ، ނިކް ޖޯނަސްއާ އެއްކޮށް ލަވަކިޔަން ނުކުރޭނެ ކަމަށް ޕްރިޔަންކާ ބުނެފައިވާއިރު ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ނިކްގެ މިއުޒިކް ވީޑިއޯ ލަވައަކުން މީގެ ކުރިން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ޕްރިޔަންކާ އަކީ 2002 އިން ފަށައިގެން ލަވަކިޔަމުންދާ ފަންނާނެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ލަވައެއް ކިޔާފައިވަނީ ތަމަޅަ ފިލްމަކަށެވެ. ބޮލީވުޑްގައި އޭނާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލަވަތަކުގެ ތެރޭގައި 'މެރީ ކޮމް' ފިލްމްގައި ކިޔާފައިވާ ލަވައާއި 2015 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ 'ދިލްދަޅަކް ނެ ދޯ'ގައި ފަރްހާން އަޚްތަރާއެކު ކިޔާފައިވާ ފިލްމުގެ ޓައިޓަލް ލަވަ ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، 2011 ވަނަ އަހަރު ޕްރިޔަންކާ ޔުނިވަރސަލް މިއުޒިކް ގްރޫޕާއެކު ސޮއި ކުރިއެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ލަވަ 'އިން މައި ސިޓީ' ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ 2012ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި ޕިޓްބުލްއާއެކު ކިޔާފައިވާ 'އެގްޒޮޓިކް'ވަނީ ބިލްބޯޑްގެ ޑާންސް/އިލެކްޓްރިކް ކެޓަގަރީގެ 16 ވަނަ އަށް އަރާފައެވެ.

ނިކް ޖޯނަސް އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]raajje.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް