raajjemv logo
މެރަކީ ކެފޭ
މެރާކީ ކެފޭގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި، އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް ދީފި
 
ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައިވަނީ 11 ޖެހިހާއިރު
އަލީ ސަމާޚް
29,508
ކ. މާލެ |
24 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 00:53
މެރާކީ ކެފޭ
ރާއްޖެއެމްވީ

ގާ ގަޑަކުން ޖަހާ ހުސްނުހިނާ މަގުގައި ހުންނަ މެރާކީ ކެފޭގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

އެ ކެފޭގެ ބިއްލޫރީގަނޑު ތަޅާލި ގަޑީގައި އެތާނގައި ހުރި މީހަކު ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް ބުނީ، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 11:10 ހާއިރު ކެފޭ ބަންދުކޮށް މުވައްޒަފުން އެތޭރޭގައި ތިއްބާ ބަޔަކު އައިސް ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ނޯޓެއް ތަތްކުރުމަށް ފަހު ގާބުރިއަކުން ޖަހާއި ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ބުނީ، ފުރަތަމަ އެއްލި ގާގަނޑުން ބިއްލޫރި ތަޅައިގެން ނުދިއުމުން އިތުރު ގާގަނޑެއް އެއްލައި ބިއްލޫރި ތަޅާލި ކަމަށެވެ. މެރާކީ އަށް ދިން އިންޒާރުގެ މެސެޖްގައި ލިޔެފައިވަނީ ''އަންހެން **** ފިރިހެން ނުވައްޗޭ. ފިރިހެނުން އަންހެން ނުވައްޗޭ'' އެވެ.

މެރާކީގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި

އެ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެޗެ ނުވެއެވެ.

މެރާކީ ކެފޭއަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އަންޑަ ސެކެރެޓަރީކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަބްރޫކް އަޒީޒް ހިންގާ ކެފޭއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
9%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
42%
އުފާ ވެއްޖެ
7%
ދެރަ ވެއްޖެ
26%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
12%
މޮޔަވެއްޖެ
5%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް