ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 00:53
މެރާކީ ކެފޭ
މެރާކީ ކެފޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
މެރަކީ ކެފޭ
މެރާކީ ކެފޭގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި، އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް ދީފި
 
ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައިވަނީ 11 ޖެހިހާއިރު

ގާ ގަޑަކުން ޖަހާ ހުސްނުހިނާ މަގުގައި ހުންނަ މެރާކީ ކެފޭގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

އެ ކެފޭގެ ބިއްލޫރީގަނޑު ތަޅާލި ގަޑީގައި އެތާނގައި ހުރި މީހަކު ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް ބުނީ، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 11:10 ހާއިރު ކެފޭ ބަންދުކޮށް މުވައްޒަފުން އެތޭރޭގައި ތިއްބާ ބަޔަކު އައިސް ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ނޯޓެއް ތަތްކުރުމަށް ފަހު ގާބުރިއަކުން ޖަހާއި ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެމީހާ ބުނީ، ފުރަތަމަ އެއްލި ގާގަނޑުން ބިއްލޫރި ތަޅައިގެން ނުދިއުމުން އިތުރު ގާގަނޑެއް އެއްލައި ބިއްލޫރި ތަޅާލި ކަމަށެވެ. މެރާކީ އަށް ދިން އިންޒާރުގެ މެސެޖްގައި ލިޔެފައިވަނީ ''އަންހެން **** ފިރިހެން ނުވައްޗޭ. ފިރިހެނުން އަންހެން ނުވައްޗޭ'' އެވެ.

މެރާކީގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި

އެ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެޗެ ނުވެއެވެ.

މެރާކީ ކެފޭއަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އަންޑަ ސެކެރެޓަރީކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަބްރޫކް އަޒީޒް ހިންގާ ކެފޭއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
9%
42%
7%
26%
12%
5%
ކޮމެންޓް