ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ފިލްހާލް

އެންމެ އަވަހަށް 200 މިލިއަން މީހުން ބެލި މިއުޒިކް ވީޑިއޯގެ ރިކޯޑް ފިލްހާލްއަށް!

  • އެ ލަވަ އަކީ ހިތާމަވެރި މަންޒަރުތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ލަވައެއް
  • ލަވަ އާއި ދޭތެރޭ ބެލުންތެރިން ދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ލަވަ ވަރަށް ރީތި

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 18:39 | 5,987

ފިލްހާލް - ކޮއިމޮއި

އެންމެ އަވަހަށް 200 މިލިއަން މީހުން ޔޫޓިއުބް މެދުވެރިކޮށް ބެލި ވީޑިއޯގެ ރިކޯޑް "ފިލްހާލް" ލަވައަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު ފެނިގެންދާ "ފިލްހާލް" ލަވަ ރިލީޒް ކުރުމާއެކު ލަވަ އަށް ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އަރްވިންދު ކައިރާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އެ ލަވަ ރިލީޒްކުރީ ނޮވެމްބަރު ނުވަވަނަ ދުވަހުއެވެ. "ފިލްހާލް" ލަވަ އިން ފެންނަނީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ދެ ލޯބިވެރިން ދުރުވާ ތަނެވެ. ނަމަވެސް އެ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެކަކު އަނެކަކަށްޓަކައި ހިތުގައި ޖަހަމުންދާ ދެމީހުންގެ ވިންދަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާންކަން ލަވައިން ހާމަކޮށްދެއެވެ.

އަކްޝޭ އާއި އެކު ބަތަލާ އަކަށް އެ ލަވައިގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ނުޕޫރް ސަނޯން އެވެ.

"ފިލްހާލް" ގެ މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށްދީ، އެ ލަވަ ބީ ޕްރާކްގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާއިރު އެ ލަވައިގެ ލިރިކްސް ހަދާފައިވަނީ ޖާނީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.