ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ކްރިމިނަލް ކޯޓަށާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ގާޒީން ހޯދުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ގާޒީން ހޯދަނީ

  • ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އެއް ގާޒީއަކު، ސިވިލް ކޯޓަށް ހަތަރު ގާޒީން

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 21 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 13:37 1,779

ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގު ކޮމެޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ދަނީ-- - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ގާޒީން ހޯދަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އެއް ގާޒީއަކު ބޭނުންވާއިރު، ސިވިލް ކޯޓަށް ހަތަރު ގާޒީއަކު ބޭނުން ވެއެވެ. އެ އިއުލާނުގައި އެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރުގެ ޝަރުތެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީއާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ދާއިރާ އިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް އޮތުމެވެ. ތަޖުރީބާގެ ޝަރުތެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ނުވަތަ ވަކީލު ކަމުގައި މަދުވެގެން ދެ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން ކަމަށެވެ. އަދި އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށްވެސް ވާންޖެހެއެވެ.

އެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީންނަށް އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 45،000ރ ލިބެ އެވެ.

ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީންނަށް 3،300ރ ލިބޭއިރު، ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީންނަށް ލިބެނީ 1،650ރ އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސާއި ފޯނު އެލަވަންސް ވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އަދި ޖޭއެސްސީން ގެންދަނީ، ޖުޑީޝަރީގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމަށާއި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި، ނިންމުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފޯރުކޮށް ދެމެންނެވެ. އަދި ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މިދަނޑިވަޅުގައި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ، ބައެއް ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ޖޭއެސްސީއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދަނީ ކުރަމުން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް