ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު

ބާރުބޮޑުވާނެތީ އަވަހަށް އެއަރޕޯޓަށް ދާން އެދެފި

  • އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތަކުގައި ފުރާ ފަސިންޖަރުން ފުރުމުގެ ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން އެއަރޕޯޓަށްދާން ވަނީ އެދިފައި
  • ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ރާއްޖެތެރެއަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ދުވަސްވަރެއް
  • ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:46 | 5,991

އެއަރޕޯޓް - ޓްވިޓަރ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުރާ ފަސިންޖަރުން ވަގުތު އޮއްވައި އެއަރޕޯޓަށް ދިޔުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް (އެމްއޭސީއެލް) އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތަކުގައި ފުރާ ފަސިންޖަރުން ފުރުމުގެ ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން އަދި ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތައް ކުރާ ފަސިންޖަރުން ފުރުމުގެ ދެ ގަޑިއިރު ކުރިން އެއަރޕޯޓަށް ދިޔުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ރާއްޖެތެރެއަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން އިތުރަށް ބުނީ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ސޫކުލް ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ގިނަ ބަޔަކު އެކި ރަށްތަކަށް ދަތުރު ކުރާނެތީ، އެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސީޒަނާއި ބޮޑު ޗުއްޓީ ދިމާވާ އިރު މިދުވަސްވަރަކީ އަބަދު ވެސް އެއަރޕޯޓަށް ބާރުބޮޑު ދުވަސްވަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.