ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 23:42
މާލޭގެ ގިނަ ޖެޓީތައް ވެސް ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
މާލޭގެ ގިނަ ޖެޓީތައް ވެސް ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
ގޫގުލް
ޖެޓީތައް ވެސް ބަންދު ކުރަނީ
ރަސްގެފާނު ވަޑައިގަންނަވާތީ ޖެޓީތައް ވެސް ބަންދު
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އިން ފެށިގެން ރަސްމިއްޔާތު ނިމެންދެން މަގުތައް ބަންދު
 
ޖެޓީ ނަމްބަރު 1 އިން 6 އަށް ހުރިހާ ޖެޓީތައް ބަންދު

ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މާލެ ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހު  މާލޭގެ ގިނަ ޖެޓީތައް ވެސް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ޖެޓީތައް ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މާޗް 18 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެނދުރު 12.00 އިން ފެށިގެން ޖެޓީ އެއް ނަމްބަރު ޖެޓީން ފެށިގެން ހަ ނަންބަރު ޖެޓީއާ ހަމައަށް ބަންދުވާނޭ ކަމަށެވެ. 

މާލޭ ރަސްމީ ފާލަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގިނަ ޖެޓީއެއް ބަންދުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ބުދަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި މާލޭގެ ގިނަ މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ބަންދުކުރާނެކަން ހާމަކޮށް ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނު ހިމެނޭ ސަރަހައްދާއި ރައީސް އޮފީސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ވަށައިގެންވާ މަގުތަކާއި ސަރަހައްދުތަކެވެ. 

ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މަގުތަކާއި ޖެޓީތައް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވާ ިރަސްމިއްޔާތުގެ ރިހާސަލް  ބުދަ ދުވަހާއި، ބުރާސްފަތި ބާއްވަމުންދާތީ، ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިހާސަލް ފެށިގެން ނިމެންދެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު އެމްއެމްއޭ އިން ފެށިގެން ބެންތެޔޮ ގޯޅި އާއި ހިސާބަށް އަދި ބޮޑުތަކުރާފާނު މަގާއި ގުޅިފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ ގޯޅިތައް މިދެދުވަހު ބަންދުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އިން ފެށިގެން ރަސްމިއްޔާތު ނިމެންދެން މަގުތައް ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މި ސަރަހައްދުތަކުގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ފުލުހުންގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް