ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 20:48
އޭޑީކޭއިން ތައާރަފް ކުރި މޯބައިލް ފްލޫ ކުލިނިކް
އޭޑީކޭއިން ތައާރަފް ކުރި މޯބައިލް ފްލޫ ކުލިނިކް
ޓްވިޓަރ
އޭޑީކޭގެ މޮބައިލް ފްލޫ ކްލިނިކ
އޭޑީކޭއިން މޯބައިލް ފްލޫ ކުލިނިކެއް ތައާރަފްކޮށްފި
 
މިރޭ 8.00 އިން 10.00 އަށް ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި
 
މި ކްލިނިކުން ހަވީރު 4 ިއން އިރުއޮއްސި 6.00 އަށް ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި

މިހާރު ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 އިންފްލުއެންޒާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މޮބައިލް ފްލޫ ކުލިނިކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި މި ގާއިމް ކުރެވުނު މޯބައިލް ފްލޫ ކްލިނިކުން އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއްގެ އިތުރުން ޓެސްޓް ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނޭކަމަށެވެ.

އެކި ދުވަސްތަކުގައި އެކި ގަޑިތަކުގައި މި މޯބައިލް ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު (މިއަދު) މި ކްލިނިކުން ހަވީރު 4 އިން އިރުއޮއްސި 6.00 އަށް ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މިރޭ 8.00 އިން 10.00 އަށް ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނޭކަމަށް އޭޑީކޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.  

ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ފްލޫ ރޯގާއަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އޭޑީކޭއިން ސޯސަންގޭގައިވެސް ވަނީ ފްލޫ ކްލިނިކެއް ގާއިމްކޮށް ހިލޭ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 16 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރުޝްދާ ރަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް